LMKA03 Moderní a postmoderní román

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl představit klíčová místa v dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti. V úvodní hodině se studenti seznámí se základními aspekty myšlení o románu a proměnách románové formy (rozpad tradiční epiky) ve 20. století s ohledem na problematiku konceptů moderny a postmoderny. V následujících seminářích bude analyzován typ vybraného románu, jeho struktura (narativní strategie, vypravěč, poetika postav, čas, reflexivita atd.) i širší problémy, jež dílo nastoluje (autorita a etika románu atd.). Vyučující v každém semináři představí literárněhistorický kontext, do něhož bude dílo zasazeno.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
prozumět teorii románu a naratologie,
využít představenou metodologii při interpretaci románů české, německé, britské, jihoafrické a americké literatury,
vymezit vývoj románové formy ve 20. století (od zrodu moderny k postmoderně),
rozšíří si horizonty o díla světové literatury.
Osnova
 • Kurz si klade za cíl představit klíčová místa v dějinách světového románu od konce devatenáctého století do současnosti. Probírány budou tyto romány:
 • 23.9. dr. Jan Tlustý - J. M. Coetzee: Deník špatného roku
 • 30.9. dr. Petr Bubeníček - Knut Hamsun: Matka země
 • 7.10. dr. Zuzana Fonioková - John Fowles: Francouzova milenka
 • 14.10. dr. Miroslav Kotásek - J. G. Farrell: Obléhání Krišnapuru; Salman Rushdie: Děti půlnoci
 • 21.10. Mgr. Jan Němec - Julio Cortázar: Nebe, peklo, ráj
 • 28.10. státní svátek
 • 4.11. dr. Kateřina Sedláčková - Michel Houellebecq: Možnost ostrova (+ Elementární částice + Platforma)
 • 11.11. Mgr. Vladimír Trpka - Flann O'Brien: U ptáků plavavých
 • 18.11. dr. Jiří Koten - Willem Frederik Hermans: Temná komora Damoklova + Už nikdy spánek
 • 25.11. prof. Jiří Trávníček - Max Frisch: Homo faber
 • 2.12. dr. Aleš Urválek - Günter Grass: Jako rak + Loupání cibule (+ Plechový bubínek)
 • 9.12. dr. Nina Bosničová - Richard Wright: Černý chlapec: zápis dětství a mládí
Literatura
  doporučená literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
 • HILSKÝ, Martin. Současný britský román. [Jinočany]: H & H, 1992. 191 s. ISBN 80-85467-00-3. info
  neurčeno
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • KUNDERA, Milan. Kastrující stín svatého Garty. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 70 s. ISBN 8071082740. info
 • KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 78 s. ISBN 8071082791. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně : (cestami filozofie a literatury). Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 424 s. ISBN 8072152149. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? :schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 80-7294-079-1. info
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3. info
 • SCHOLES, Robert E. a Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. [Brno]: Atlantis, 1994. ISBN 8071080802. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu : Epos i roman (Orig.) : O dvuch zadačach literaturovedenija (Orig.) : Problemy poetiky Dostojevskogo (Orig.) : Slovo v poezii i v proze (Orig.) : Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kuľtura srednevekovja i renessansa (Orig.). Edited by Vincent Šabík, Translated by Marta Baránková. Vyd. 1. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
 • FORSTER, Edward Morgan. Aspects of the novel [Forster, 1962]. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. 175 s. info
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, analýzy a syntézy poznatků. Opírá se oo kolektivní práci, diskusi ve výuce i individuální práci studentů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška formou rozpravy nad dílem vybraného autora. Studenti prokáží četbu probíraných románů.
Informace učitele
První přednáška proběhne 23.9.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK je předmět povinný - kredity A. Pro posluchače bohemistiky je povinně volitelný (kredity B), pro ostatní posluchače volitelný (kredity C).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.