ETMB73 Magie, čarodějnictví a vampyrismus v Evropě

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Giuseppe Maiello, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 11:40–14:55 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Definice pojmu magie se stala předmětem mnoha diskuzí. Početné informace o magických praktikách nám poskytují archeologové a historikové paleolitické umění. Písemné dokumenty, související s evropskou magií, nacházíme už u Babylóňanů a Egypťanů. Početná dokumentace se pak zachovala v latině, v řečtině, ve staroslověnštině, staroislandštině a dalších moderních evropských jazycích až k systematickému badání v 19. a 20. století. Díky studiu soudních dokumentů z 15. až 19. století, lékařských spisů a etnografických zpráv je dnes možné rekonstruovat několik scénářů, jak mohla víra v magično ovlivňovat po dlouhá století evropskou kulturu, a částečně také pochopit, proč se ještě dnes jedná o velmi zajímavý a ne zcela zapomenutý fenomén. Cílem kurzu je seznámit studenty s archeologickou interpretací pravděpodobných magických praktik, s hlavními literárními památkami antiky a středověku týkajícími se magie, čarodějnictví a vampyrismu, s její křesťanskou interpretací i se současnými teoriemi vztahujícími se k dané problematice.
Osnova
 • Definice pojmu magie v moderní vědě Magické praktiky v prehistorii Mezopotamské a egyptské čarodějnictví Magie ve starém Římě a Řecku. Skeptikové Magie, čarodějnictví a vampyrismus ve středověké Evropě Čarodějnické procesy Teologická a lékařská literatura 18. století Magie, čarodějnictví a vampyrismus v etnografii 19. století Magie a spiritismus na přelomu 19. a 20. století Současné vnímání magie
Literatura
  povinná literatura
 • Il mondo magico (Orig.) : Magický svět : prolegomena k dějinám magična. info
 • GINZBURG, Carlo. Storia notturna : una decifrazione sel sabba. Torino: Giulio Einaudi editore, 2008. xlv, 319. ISBN 9788806193072. info
 • MUCHEMBLED, Robert. Magie a čarodějnictví v Evropě : od středověku po současnost. Translated by Jiří Našinec. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1997. 298 s. ISBN 8072070355. info
  doporučená literatura
 • I benandanti : stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento (Orig.) : Benandanti : čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. info
 • ECO, Umberto. Il cimitero di Praga. 1. ed. Milano: Bompiani, 2010. 520 s. ISBN 9788845268960. info
 • Witchcraft mythologies and persecutions. Edited by âEva Pâocs - Gâabor Klaniczay - Eszter Csonka-Takâacs. New York: Central European University Press, 2008. 351 p. ISBN 9789637326875. info
 • LEXA, František. Staroegyptské čarodějnictví. Vyd. 1. Praha: Anomal, 1996. 327 s., [2. ISBN 80-901474-3-7. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Maiello, Giuseppe, 2013, Vampyrismus a Magia posthuma, Praha, Epocha Sprenger, Iacobus – Institoris, Henricus, 1487, Malleus maleficium (č.překl. Kladivo na čarodějnice, Praha, Levné knihy, 2006)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.