IM128 TIM_LAB: Local Media Heroes

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Šedivá, PhD. (cvičící), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:50–19:05 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář TIM_LAB je prostorem na aktivní zkoumání aktuálních tendencí v oblasti mediálního umění a jejich historických souvislostí. Zaměříme se na lokální ohniska kreativity (CZ, SK, AT, PL, HU) a pionýry mediálního umění (umělce, kurátory, organizátory). Studenti budou v menších týmech pod vedením pedagoga zpracovávat jednotlivá témata – jejich aktivním poznáváním v dobových a osobních archivech, dokumentací a setkáváním s místními průkopníky v spojování umění a technologií. Cílem je vytvořit veřejné archivy dobových materiálů a databáze informací týkajících se lokálně významných dějů, událostí nebo osobností, které ale svým významem přesahují hranice regionu. Záměrem je přimět studenty ke kritickému přemýšlení o současné umělecké produkci a jejich historických souvislostech. Každý z jednosemetrálních TIM_LAB seminářů bude zaměřen na samostatná témata.

Seznam dovedností a schopností, které mají studenti získat.
- práce s archivním materiálem
- schopnost pracovat s různými druhy historických pramenů (např. odborné dobové texty, dobový tisk, kartografické materiály, propagační materiály, záznamová média, artefakty, osobní denníky, korespondence, osobní svědectví, orální historie)
- zbůsob a možnosti archivování mediálního umění
- vytvoření a naplňování archivu
- nové znalosti místní a mezinárodní scéně (autoři, technologická řešení, formy kolaborace)
- nové znalosti z oblasti dějin umění středovýchodní Evropy (pionýři, současní autoři)
- osobní kontakt s autory
- aktuální tendence v oblasti mediálního umění
- kritické přemýšlení o současné umělecké produkci
Osnova
 • ZS/2013
 • Heroes of events Brno
 • - Způsoby a možnosti práce v archivech
 • - Způsoby archivování dobových materialů
 • - Katalogizace
 • - Možnosti archivování mediálního umění
 • - Lokální průkopnící mediálního umění (CZ, SK, PL, AT, HU)
 • - Ohniska kreativity – Středovýchodní Evropa
 • - Lokální průkopnící mediálního umění - Brno
 • - Kolaborativní prostředí
 • - Umělecké komunity
Výukové metody
Blokový seminář - teoretická příprava - aktivní práce na zadání v týmech (aktivity popsány níže) - průběžná konzultace výsledků (seminář) - termín pro odevzdání vypracovaného zadání (minimálně 1 z vybraných aktivit) - termín pro odvevzdání všech zadání – konec zkouškového období
Metody hodnocení
Aktivity, jejichž absolvování je nutné k zápočtu:
- aktivní práce v týmech
- práce s dobovými archivy
- interview s umělcem, kurátorem
- zpracování archivních materiálů
- naplňování databáze

Požadavky k ukončení kurzu:
- absolvování vybraných aktivit
- povinné absolvování úvodního setkání a aktivní participace během blokové výuky, odevzdání zadání během zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.