VIKMB28 Sebeřízené vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. František Dalecký (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky sebeřízeného vzdělávání, trendy v současném světě vzdělávání a pomocí praktických cvičení, workshopů a projektové výuky jim pomoci osvojit si dovednost sebeřízeného vzdělávání, jakožto nezbytné kompetence pro 21. století. Studenti by měli být schopni po úspěšném absolvování předmětu: 1) znát hlavní trendy ve vzdělávání, osobním a kariérním rozvoji v 21. století, 2) orientovat se v dostupných zdrojích, nástrojích a sítích, 3) navrhnout osobní vzdělávací prostředí (PLE) a osobní vzdělávací plán, 4) využívat metod a postupů v rámci sebe-řízení a sebe-regulace, 5) pracovat v rámci studijní skupiny i samostatně na svém vzdělávání, 6) převzít plnou kontrolu nad svým vzděláváním, jeho obsahem, formou a výsledky.
Osnova
 • 1) Sebeřízené vzdělávání I: mentální modely, perspektivy kariérního a osobního rozvoje v 21. století, 2) Sebeřízené vzdělávání II: zdroje, nástroje, sítě, studijní tipy a praktické rady, 3) Design osobního vzdělávacího prostředí a plán projektu, 4) Studijní bloky – řešení problémů studentů, mentoring, 5) Prezentace projektu (návrh PLE, osobní vzd. plán a výstupy).
Literatura
  doporučená literatura
 • ELLSBERG, Michael a Sharon AINSLEY. The education of millionaires: everything you won't learn in college about how to be successful. New York: Portfolio/Penguin, c2004, xx, 152 p. ISBN 15-918-4561-0.
 • GRAY, Elaine a Sharon AINSLEY. Conscious choices: a model for self-directed learning. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2004, xx, 152 p. ISBN 01-311-2931-7.
 • JAY, Meg. The defining decade: why your twenties matter and how to make the most of them now. 1st trade ed. New York: Grand Central Pub, 2012, xxi, 273 p. ISBN 04-465-6175-4.
 • KNOWLES, Malcolm S. Self-directed learning: a guide for learners and teachers. Chicago: Association Press, c1975, 135 p. ISBN 06-958-1116-9.
 • NEWPORT, Cal. How to become a straight-A student: the unconventional strategies real college students use to score high while studying less. 1st ed. New York: Broadway Books, c2007, xiv, 194 pages. ISBN 978-076-7922-715.
 • NEWPORT, Cal. How to win at college: simple rules for success from star students. 1st ed. New York: Broadway Books, 2005, viii, 193 p. ISBN 07-679-1787-1.
 • NEWPORT, Cal. So good they can't ignore you: why skills trump passion in the quest for work you love. 1st ed. New York: Business Plus, 2012, xxi, 273 p. ISBN 978-145-5509-126.
 • STEPHENS, Dale J. Hacking your education: ditch the lectures, save tens of thousands, and learn more than your peers ever will. First edition. xiv, 194 pages. ISBN 978-039-9159-961.
Výukové metody
Psaní, prezentace, workshop, debata, studijní skupiny, projektová výuka a individuální mentoring.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu je třeba: 1) odevzdat 2 eseje (kritické reflexe), 2) zúčastnit se debaty, 3) Odevzdat návrh svého PLE a plánu vzdělávání a prezentovat výsledky svého vzdělávání.
Informace učitele
Semináře probíhají každý týden v Seminární učebně.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: středa, 9:10: 10:45, učebna C15.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2013/VIKMB28