AJ50003 Historický vývoj angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students". 7 kr. (plus 3 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Lukl (přednášející)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 14:10–15:45 G24
Předpoklady
Předmět je vyučován v angličtině. Je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni sledovat v angličtině odborný text a přednášky na specializovaná témata diachronní lingvistiky. Předpokladem je velmi dobré analytické myšlení. Vyžaduje se samostané studium primárních i sekundárních zdrojů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je vyučován v angličtině. Sleduje vývoj anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny, přes období germánské, staroanglické, středoanglické a novoanglické až po současnou angličtinu. Důraz je kladen na vztah mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální. Hlavní cíle předmětu: 1. Pochopení vztahů mezi různými větvemi indoevropských jazyků. 2. Pochopení procesu transformace indoevropštiny do jednotlivých moderních indoevropských jazyků. 3. Pochopení hlavních tendencí vývoje angličtiny od období indoevropského a germánského přes období stroanglické, středoanglické a novoanglické až po moderní angličtinu. 4. Pochopení společensko-politických vlivů na vývoj jazyka.
Osnova
  • 1. Klasifikace indoevropských jazyků Germánská historicko-srovnávací fonetika Germánská historicko-srovnávací morfologie 2. Staroanglický fonologický systém Staroanglické texty 3. Staroanglický morphologický systém Staroanglická syntax Staroanglické texty 4. Středoanglický fonologický systém Středoanglické texty 5. Středoanglický morfologický systém a syntax Středoanglické texty Raná a pozdní moderní angličtina Rané novoanglické texty
Literatura
  • HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1. vyd. Brno: MU, 2003. 359 s. ISBN 80-210-3219-7. info
  • VACHEK, Josef. Historický vývoj angličtiny. Edited by Jan Firbas. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 276 s. ISBN 8021004878. info
  • BAUGH, A. C. a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
  • HLADKÝ, Josef. An Old English, Middle English, and Early-New English reader. 4. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 286 s. ISBN 8021018550. info
  • SCHENDL, Herbert. Historical linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2001. xi, 130. ISBN 9780194372381. info
Výukové metody
V kurzu jsou použity následující výukové metody: přednáška, interaktivní cvičení během semináře (analýza textu), domácí cvičení - analýza a překlad textu, domácí úkol - četba studijních materiálů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Obsahem zkoušky jsou témata probíraná během celého semestru. Kromě základní studijní literatury studenti musí nastudovat doplňkový materiál (zejména knihu Herberta Schendla - Hisotrical Linguistics) jejichž obsah je součástí závěrečné zkoušky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2017, podzim 2019.