CLDS10 Studie v odborném tisku I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/2. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem jsou literárněvědné studie publikovaná v odborném periodiku. Obvyklý minimální rozsah je 15 normostran - případně odlišný podle zvyklostí příslušného periodika. Vzhledem k celouniverzitnímu zpřísňování podmínek doktorského studia byla stanoveno, že je odevzdání jedné publikace do recenzovaného periodika a publikování alespoň jedné další studie v nerecenzovaném periodiku za dobu trvání doktorského studia povinné.
Osnova
  • Základní témata Zpravidla ve vztahu k tématu doktorandovy disertace, zpravidla podle konzultace se školitelem.
Literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace.
  • Doporučená literatura dle zaměření disertace.
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Literatura Doporučená literatura dle zaměření disertace. Základní literatura dle zaměření disertace. Další komentáře Předmět je vyučován každý semestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je pro posluchače přijaté v r. 2012 a později povinný.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.