IM138 Interaktivní média – panel odborníků

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Borodáčová (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Koláček (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:20–20:00 pracovna
Předpoklady
žádné prerekvizity
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 125 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/125, pouze zareg.: 0/125, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/125
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit posluchačům různé oblasti umělecké a kreativní praxe, v nichž mohou uplatnit znalosti získané studiem oboru teorie interaktivních médií. Důraz je kladen na propojení akademické sféry s odborníky z praxe. Na konci kurzu budou studenti zorientovaní ve vybraných oblastech umělecké a kreativní praxe vztahujících se k oboru studia.
Osnova
 • Předmět je koncipován jako série přednášek odborníků z oblasti nových médií. V semestru PODZIM 2017 bude náplň kurzu rozdělena do tří tematických okruhů vztahujících se k současné umělecké praxi a teorii umění:
 • - OKRUH 01: Český videoart (Se současným českým videoartem nás seznámí samotní autoři.)
 • - OKRUH 02: Filozofie nových médií (Vybrané teoretické problémy představí teoretik a kritik Palo Fabuš.)
 • - OKRUH 03: Aktuální kurátorské koncepce (Přednášky kurátorů a autorů aktuálních výstav Moravské galerie v Brně.)
Literatura
  doporučená literatura
 • HAZDRA, A. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. ISBN 9788024747118.
 • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952. info
 • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793. info
 • KERR, Aphra. The business and culture of digital games : gamework/gameplay. first published. London: SAGE Publications, 2006. x, 177. ISBN 1412900476. info
 • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
- povinná docházka min. 50%
- esej / zpracování tématu relevantního k odpřednášeným prezentacím
- dle domluvy i strukturovaný rozhovor s odborníkem na vybrané téma
Informace učitele
Předmět bude nově vyučován ve spolupráci se sdružením 4AM / Fórum pro architekturu a média a bude probíhat v kulturním prostoru PRAHA (na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie). Přiblížíme se tak současnému uměleckému dění, v prostoru, který je podhoubím pro novomediální umění, uměleckou a architektonickou teorii a experimentální hudbu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.