PV1B110 Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ondřej Schmidt, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 U24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV1B110/01: Čt 12:30–14:05 U24, O. Schmidt
Předpoklady
Nezbytnou podmínkou pro úspěšné absolvování semináře je základní znalost latiny a paleografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na problematiku diplomatické komunikace ve středověké a renesanční Itálii a jejích písemných pramenů. Posluchači budou nejprve stručně seznámeni s historickým vývojem Apeninského poloostrova v pozdním středověku, jeho politickou geografií a vnitřními dynamikami – faktory, jež podnítily inovaci diplomatické praxe. Dále bude následovat uvedení do dějin bádání o středověké diplomacii, které v poslední době zažívá pozoruhodný rozvoj. Hlavní náplní kurzu bude četba, rozbor a interpretace jednotlivých typů písemností, které byly produkovány v rámci diplomatické komunikace mezi italskými signoriemi a republikami, resp. mezi nimi a římsko-německými panovníky (instrukce, kredenční listiny, zplnomocnění, glejty, depeše, šifrovací knihy, etc.). Digitální reprodukce originálních písemností budou mít studenti k dispozici ve studijních materiálech v ISu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat základní historický vývoj na Apeninském poloostrově ve středověku;
- charakterizovat proměny pozdně středověké diplomacie a zhodnotit její reflexi v historiografii;
- číst, porozumět a interpretovat základní typy písemností produkované v rámci diplomatické praxe.
Osnova
 • 1) Úvod do dějin pozdně středověké Itálie
 • 2) Diplomacie jako historiografické téma
 • 3) Kredenční listiny
 • 4) Instrukce I
 • 5) Instrukce II
 • 6) Zplnomocnění
 • 7) Glejty
 • 8) Depeše I
 • 9) Depeše II
 • 10) Závěrečné relace
 • 11) Traktáty o diplomacii
Literatura
 • De l’ambassadeur. Le écrites relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyn âge au débuit du XIXe siècle, edd. Stefano Andretta – Stéphane Péquignot – Jean-Claude Waquet, Rome 2015 (= Collection de l’École française de Rome 504).
 • Catherine FLETCHER, Diplomacy in Renaissance Rome. The Rise of the Resident Ambassador, Cambridge 2015.
 • Italian Renaissance Diplomacy: A Sourcebook, edd. Monica Azzolini – Isabella Lazzarini, Durham 2017 (Durham Medieval and Renaissance Texts and Translations 6).
 • Isabella LAZZARINI, Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350–1520, Oxford 2015.
 • Christina LUTTER, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I. (1495–1508), Wien – München 1998(Veröffentlichung.des Inst.für Österreich.Geschichte 34)
 • Garrett MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, Baltimore 1955
 • Donald QUELLER, The Office of Ambassador in the Middle Ages, Princeton 1967.
 • REITEMEIER, Arnd. Aussenpolitik im Spätmittelalter : die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Reich und England 1377-1422. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1999, 572 stran. ISBN 3506720430. info
 • Francesco SENATORE, „Uno mundo de carta.“ Forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 1998 (= Mezzogiorno medievale e moderno 2).
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Formou ukončení bude závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.