IM115 JOINME

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alina Matějová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:00–17:40 N41
Předpoklady
Zájem o práci v redakčním a autorském okruhu oborového časopisu JOINME.
A/NEBO
Zájem podílet se na jiné tvůrčí činnosti spojené s praktickým uplatněním znalostí oboru umění nových médií (tvorba kratších AV děl různého zaměření, organizace přehlídek studentské tvorby, pořádání tematických večerů, správa FB TIM atd., dle dohody na začátku semestru).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
JOINME: REDAKČNÍ TÝM
Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritickému hodnocení. V průběhu kurzu se studenti seznámí se strategiemi a taktikami vědeckého publikování a s formálními pravidly a etickými zásadami psaní odborných textů. Dále získají přehled o oborových časopisech, databázích odborných časopisů, hodnotících kritériích odborných periodik apod. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Posluchači tak mají možnost seznámit se se všemi fázemi publikačního procesu. Píší odborné texty, vzájemně si své texty hodnotí, zajišťují propagaci časopisu, podílí se na tvorbě jeho grafické podoby a vykonávají další činnosti spojené s tvorbou odborného periodika, dle individuálních schopností. Tímto způsobem získávají praktické i teoretické zkušenosti v oblasti odborné publicistické činnosti a týmové redakční práce. Po absolvování kurzu bude student připraven pro samostatnou odbornou publikační činnost a kvalifikovanou práci v redakci odborného časopisu.
A/NEBO
JOINME: CREATIVITY ACCELERATOR
Studenti rozvinou své organizační a tvůrčí schopnosti. Naučí se pracovat v týmu, dodržovat stanovené termíny práce, kreativně reagovat na připomínky zadavatele. Náplň je každý semestr jiná. Dle aktuálního dění v oboru (pořádání konferencí, tematických večerů, tvorba AV děl kratšího formátu, správa FB TIM atd.). Je upřesněna vždy na začátku semestru.
Osnova
 • JOINME: JOURNAL
 • 1. Odborné časopisy: náležitosti a cíle odborného časopisu, příklady zahraničních i domácích odborných periodik, kritéria hodnocení odborného časopisu, databáze odborných periodik. Seznámení s tématem časopisu a výběr témat článků. 2. Odborný styl, žánry odborných statí, struktura odborného textu. 3. Volba tématu, práce se zdroji, rešerše, taktika psaní odborného textu. Psaní první verze článku 4. Poznámkový aparát, seznam literatury, styl citací. Psaní druhé verze článku. 5. Publikační etika, recenzní řízení, kritéria hodnocení odborného článku. Hodnocení článků a jejich výběr ke zveřejnění. 6. Práce s redakčním systémem, public relations, vyhodnocování návštěvnosti. 7. Hodnocení kurzu, zpětná vazba.
 • JOINME: Creativity accelerator
 • 1. Úvodní setkání: Návrh kreativních úkolů a jejich rozdělení mezi studenty. 2. Průběžná práce na rozdaných úkolech. 3. Závěrečná prezentace a zhodnocení.
Literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Odborná periodika: Convergence - http://con.sagepub.com/
 • Computational Culture - http://computationalculture.net/
 • New media and society - http://nms.sagepub.com/
 • APRJA - http://www.aprja.net/
 • Amodern - http://amodern.net/
 • Ctheory - http://www.ctheory.net/
 • Digital creativity - http://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current
 • Databáze odborné literatury: SCOPUS - http://www.scopus.com/
 • ERIH - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
 • Web of Science - webofscience.com
Výukové metody
JOINME: Journal
Výuka probíhá formou seminářů, kde se studenti seznamují s procesem publikování článků v odborném online periodiku.
V praktické části výuky a v rámci samostudia studenti postupně pracují na svých článcích, a to od konceptu až po korekturu.
JOINME: Crearivity accelerator
Výuka probíhá formou seminářů a konzultací. Studenti pravidelne předkládají dílčí výstupy práce a společně je konzultují v hodinách.
Metody hodnocení
JOINME: redakce
Hodnocení jednoho výstupu (článek, multimediální dílo), hodnocení recenzní a editorské práce na jednom článku. JOINME: creativity accelerator
Hodnocení probíhá na základě studentem vybrané semestrální činnosti a individuálních úkolů. Docházka 75% (3 povolené absence).
Informace učitele
Pokud máte možnost, noste si do hodin notebook.
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.