LMDPS3 Pramenné studium, výzkum III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium pramenů z oblasti odborné specializace doktoranda se zvláštním zřetelem k rukopisně dochovaným středověkým pramenům. V rámci pravidelných setkání se školitelem (frekvence setkání je dle potřeby, minimálně však jednou za semestr) doktorand průběžně konzultuje dílčí poznatky, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru, a rovněž poznatky ze zahraničních stáží a pobytů.
Osnova
  • Studium pramenů z oblasti odborné specializace doktoranda.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě pravidelných konzultací dílčích poznatků vztahujících se k doktorské práci se školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.