EN

FF:RLB537 Relig. exkurze v Brně: Tutor - Informace o předmětu

RLB537 Religionistická exkurze v Brně: Tutorství

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti studentů zpracovávat a kriticky aplikovat religionistické poznatky v prostoru města Brna. Kurz sestává z přípravy a realizace 6 exkurzí na různá, religionisticky významná místa v Brně spjatá ať už s jeho historií či významná v současnosti. Studenti se aktivně podílejí na přípravě jednotlivých exkurzí. Součástí kurzu je i rozvoj praktických organizačních a prezentačních dovedností.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen: - rámcově mapovat náboženská společenství v Brně - charakterizovat vybrané nábožensky významné lokality či památky v Brně včetně jejich historie a současného stavu - korektně komunikovat se zástupci jednotlivých náboženských skupin v Brně - konkrétní problematiku zasadit do širšího rámce religionistického studia
Osnova
  • Kurz probíhá v jednotlivých blocích: 1. úvodní setkání, sdělení požadavků a přidělení úkolů 2. návrh jednotlivých exkurzí, výběr a harmonizace 3. organizační setkání - plán exkurzí 4.-10. realizace jednotlivých exkurzí 11. prezentace studentů a zhodnocení kurzu
Literatura
    doporučená literatura
  • FLODROVÁ, Milena a Zdeněk MÜLLER. Staré Staré Brno : vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna : pohled historika a architekta. 2. upr. vyd. [Brno]: EXPO DATA, 2013. 278 s. ISBN 9788072932863. info
  • STROUHAL, Mojmír a Milena FLODROVÁ. Brněnská zastavení. Brno: Litera, 2003. 247 s. ISBN 8085763206. info
  • STROUHAL, Mojmír a Milena FLODROVÁ. Brněnská zastavení. Brno: Litera, 2003. 247 s. ISBN 80-85763-20-6. info
  • FLODROVÁ, Milena. Konvent sester alžbětinek v Brně, 1749-1999. Edited by Libor Jan. 1. vyd. Brno: Konvent sester alžbětinek v Brně, 1999. 35 s. : il. info
  • FLODROVÁ, Milena. Brněnské hřbitovy :průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích. Brno: Rovnost, 1992. 95 s. ISBN 80-901354-3-9. info
Výukové metody
Organizační setkání, diskuse, rešerše, realizace exkurze, prezentace.
Metody hodnocení
Studenti zapsaní v kurzu se budou podílet na: a) výběru místa exkurze podáním návrhů b) ve spolupráci se studenty bakalářského studia skupinově přípraví 1 návštěvu na vybrané lokalitě, či ve zvoleném náboženském společenství ve spolupráci s odpovědnými osobami c) účast na min. 4 exkurzích ze 6 d) na závěr kurzu ke zvolené exkurzi si připraví stručnou prezentaci v rozsahu 10 min., ve které navrhnou jeden z možných religionistických výzkumů, který by bylo možné a vhodné zde realizovat. Prezentace proběhnou na poslední hodině kurzu. Odrážky a-c představují podmínky k úspěšnému ukončení kurzu. Hodnocení kolokviem bude uděleno na základě kvalitní prezentace v závěru kurzu.
Informace učitele
Exkurze budou probíhat na různých místech v Brně, prosím počítejte s tím ve svém rozvrhu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RLB537