EN

FF:US_140 Prvorepublikové Brno - Informace o předmětu

US_140 Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938)

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N51
Předpoklady
Předpokladem účasti v tomto přednáškovém kursu je zájem o danou tematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 105/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen k poznání kulturních a a společenských proměn Brna v meziválečném období. Cílem přednášek bude přiblížit vzestup kulturní úrovně Brna, a to v co nejširším spektru (urbanismus, stavební a architektonická činnost, vytváření bytových interiérů, dění v oblasti literatury, divadla, výtvarného umění a hudby, společenský život města).
Osnova
 • 1) Ráz Brna na počátku 20. století. Eseje Arne Nováka "Duše Brna a jeho kultura slovesná". 2) Urbanistický vývoj města v letech 1848-1918. Urbanistické soutěže na regulaci Brna v letech 1924, 1927 a 1933. 3) Brněnská architektura ve dvacátých a třicátých letech. 4) Vytváření bytových interiérů ve městě, UP závody, časopis Bytová kultura. 5)Výtvarné spolky ve městě: Maehrischer Kunstverein? Vereinigung der deutschen bildender Kuenstler Maehrens und Schlesiens, Klub výtvarných umělců Aleš, Skupina výtvarných umělců. 6) Literární sdružení v Brně: Moravské kolo spisovatelů, Literární skupina, Literarische Gesellschaft. 7) Žurnalistika ve městě - deník Lidové noviny, časopisy Salon, Měsíc a Der Monat. 8) České a německé divadlo v Brně. 9) Masarykova univerzita: založení, budování jednotlivých fakult, činnost. 10) Výstava soudobé kultury v Československu 1928. 11) Národnostní vztahy ve městě, architektonický a stavební vývoj Brna ve 30. letech. 12) Rakouští a němečtí umělci-emigranti v Brně ve druhé polovině třicátých let.
Literatura
  povinná literatura
 • O nové Brno :brněnská architektura, 1919-1939 : katalog. Edited by Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný. Brno: Muzeum města Brna, 2000. 444 s. ISBN 80-901969-6-9. info
  doporučená literatura
 • SIROVÁTKA, Oldřich. Město pod Špilberkem :o lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Edited by Karel Altman. Brno: Doplněk, 1993. 242 s. ISBN 80-85765-10-1. info
 • František Šujan: Dějepis města Brna. Brno 1928.
 • ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815-1915 : průvodce. Brno: Obecní dům, 2006. 248 s. ISBN 8023977458. info
 • SEDLÁK, Jan. Brno secesní : [deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900]. Brno: ERA, 2004. 207 s. ISBN 8073660105. info
 • KUDĚLKA, Zdeněk. Brněnská architektura, 1919-1928. 1967. 138 s. info
 • KORYČÁNEK, Rostislav. Česká architektura v německém Brně :město jako ideální krajina nacionalismu. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2003. 248 s. ISBN 80-86517-31-4. info
 • Dagmar Černoušková: Ve znamení paraboly. Brno 2008.
 • DVOŘÁKOVÁ, Nina. 90 let Domu umění města Brna : architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910-2000, Dům umění města Brna 20. října - 10. prosince 2000. Edited by Jana Vránová. Brno: Dům umění města Brna, 2000. 231 s. ISBN 80-7009-124-X. info
 • GABRIELOVÁ, Bronislava a Bohumil MARČÁK. Kapitoly z dějin brněnských časopisů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 173 s. ISBN 80-210-2221-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Marie. Dějiny university v Brně. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1969. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Písemná práce na základě přednášených témat, esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/US_140