BA_MgL1 Litevština v systémových souvislostech I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křivánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–17:40 Zahraniční oddělení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
První část dvousemestrálního cyklu. Výklad vybraných lingvistických úseků, v první části litevské akcentologie a korpusové lingvistiky.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
rozumět pohybu litevského přízvuku;
číst odborné texty a diskutovat o nich;
analyzovat vybrané lingvistické téma.
Osnova
  • Litevská akcentologie;
  • Korpusová lingvistika.
Literatura
  • STUNDŽIA, Bonifacas. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. 2 pataisytas ir atnaujintas. Vilnius: Eugrimas, 2014, 203 s. ISBN 9786094372520. info
  • AMBRAZAS, Vytautas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. 4-oji, pataisyta laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, 742 s. ISBN 5420015668. info
  • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
  • Lietuvių kalbos enciklopedija : antrasis patikslintas ir papildytas leidimas. Edited by Vytautas Ambrazas - Kazys Morkūnas. 2-asis patiksl. ir papild. l. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, 633 s. ISBN 9785420016237. info
Výukové metody
Teoretický výklad, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Práce v hodině, samostatná práce, aktivní účast v diskuzích, referát.
Vyučovací jazyk
Litevština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.