DISB020 České osvícenství a divadlo

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami osvícenského divadla v Čechách a na Moravě. Představí mu zásadní osobnosti divadelního dění a nejdůležitější události divadelní i historické.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:

- vysvětlit vlivy evropského, zvláště pak německého a rakouského osvícenského divadla na vznik profesionálního divadla v Čechách a na Moravě; - porozumět specifické funkci divadla v rámci osvícenských reforem;
- analyzovat výchozí situaci česky hraného profesionálního divadla v závěru 18. století;
- pojmenovat rozdíly mezi profesionálním divadlem v českém a v německém jazyce;
- interpretovat snahy českých osvícenců ve smyslu budování národní divadelní kultury.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Historický kontext – 18. století
 • 3. Mentalita osvícenství
 • 4. Evropské divadelní reformy
 • 5. Vliv Hamburku a Vídně
 • 6. Osvícenští ředitelé v Městském divadle v Brně
 • 7. Goldoniovská sezóna v divadle v Kotcích
 • 8. Nosticovo divadlo v Praze
 • 9. Vlastenské divadlo v Boudě
 • 10. Vlastenské divadlo u Hybernů
 • 11. Divadlo jako národní instituce
 • 12. Závěr.
Literatura
  doporučená literatura
 • Černý, František a kol. Dějiny českého divadla, 2. díl, Academia, Praha 1969
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně), diskuse. Individuální příprava - četba zadaných textů. Přednáška je realizována v českém jazyce.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti (50 bodů ze 100).
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISB020