DSMA05 Řecké reálie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Aspoň základný prehľad o gréckych dejinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom predmetu je prostredníctvom vybraných tém oboznámiť študenta o jednotlivých charakteristických znakoch a aspektoch gréckej spoločnosti a jej vývoja od mykénskeho až po klasické obdobie.
Výstupy z učení
Študent vďaka absolvovaní predmetu:
- obohatí svoje znalosti z doterajších prednášok o nové dôležité aspekty antických gréckych dejín;
- bude schopný aplikovať získané poznatky nielen na akademickej pôde, ale aj v bežnom živote (sprevádzanie turistov v Grécku atď.).
Osnova
 • 1. Mykénska palácová architektúra - megaron.
 • 2. Obydlia spoločenských elít v Grécku v temnom období.
 • 3. Obchod v temnom a archaickom období.
 • 4. Vybrané aspekty Veľkej gréckej kolonizácie.
 • 5. Delfské orákulum, napojenie na Lýdiu a grécku tyrannis.
 • 6. Pojem cti na vedenie vojny a diplomaciu v archaickom a klasickom období.
 • 7. Grécke mince ako prameň.
 • 8. Klasické grécke chrámy.
 • 9. Olympijské hry.
 • 10. Vývoj gréckej keramiky.
 • 11. Grécka rodina.
Literatura
  povinná literatura
 • BUSOLT, G.; BAUER, A.; MÜLLER, I. Die griechischen Staats-, Kriegs- und Privataltertümer. Nördlingen 1887. (Handbuch der klassischen Altertums-wissenschaft in systematischer Darstellung)
  doporučená literatura
 • POMEROY, Sarah B. Ancient Greece : a political, social, and cultural history. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xxv, 561. ISBN 9780199846047. info
 • Origins of democracy in ancient Greece. Edited by Kurt A. Raaflaub - Josiah Ober - Robert W. Wallace. Berkeley: University of California Press, 2007. xi, 242 p. ISBN 0520245628. info
 • BLUNDELL, Sue. Women in ancient Greece. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995. 224 s. ISBN 0674954734. info
 • BOUZEK, Jan a Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1989. 264 s. ISBN 802040029X. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983. 300 s. info
 • FLACELIERE, Robert. Život v době Periklově [21095]. Praha: Odeon, 1981. info
 • MIREAUX, Émile. Život v homérské době. Praha: Odeon, 1980. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 176 s., xx. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • ADORNO, Francesco, Luigi BESCHI a Giovanni FERRARA. Klasické Atény : Tutto su Atene classica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Etela Šimovičová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1970. 320 s. info
 • STEFFENSEN, James L. The Universal history of the world. Vol. 2, Ancient Greece : Ancient Greece (Podřaz.). Edited by Irwin Shapiro. New York: Golden Press, 1966. s. 94-179. info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
Výukové metody
Prednášky v rozmedzí dvoch hodín jeden krát týždenne, voľná diskusia k práve preberanej téme.
Metody hodnocení
Ústna skúška pozostávajúca z otázok z prebraných tém a okruhov.
Informace učitele
S ďalšou literatúrou budú študenti zoznámení v priebehu výuky. | Students will be informed about additional literature in the lessons.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMA05