ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D31
Předpoklady
Studenti musí být schopni kriticky přemýšlet a jasně formulovat a prezentovat své závěry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: posluchači bc. estetiky, kteří začali své studium před více než třemi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si tento předmět nemohou zapsat. Pro ostatní obory není zápis omezen.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu bude seznámení studentů s fenoménem dvorské kultury v Evropě v období středověku a renesance. Důraz bude kladen na studium a analýzu textů - Andreas Capellanus - De Amore (příběh o zástupu mrtvých - I, 6), Vilém z Poitiers, Chretien de Troyes - Cligés, G. Chaucer - Canterburské povídky, Troilus a Kriseida, G. Boccaccio - Dekameron.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - shrnout důležité rysy dvorské kultury - popsat traktát De amore - napsat dvorskou báseň - popsat vybrané literární dvorské dílo
Osnova
 • Pojem dvorská kultura a dvorská láska. Historie bádání o dvorské kultuře (od roku 1893 po současnost)
 • Fenomén trubadúrů.
 • Andreas Capellanus - De amore. Důraz bude kladen na I. knihu De Amore.
 • Zásadní studie týkající se tohoto díla.
 • G. Chaucer -Troilus a Kriseida.
 • Chretién de Troyes - Cligés.
 • G. Boccaccio - Dekameron.
Literatura
  doporučená literatura
 • BENTON, John F. The Court of Champagne as a Literary Center. Speculum. 1961, vol. 36, no. 4, s. 551-591.
 • Přátelé, přiléhavý složím vers : písně okcitánských trubadúrů. Edited by Jiří Holub - Josef Prokop. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 279 s. ISBN 807203409X. info
 • CHAUCER, Geoffrey. Troilus a Kriseida. Translated by Zdeněk Hron. Vyd. 1. v českém jazyce. Praha: BB art, 2001. 126 s. ISBN 8072574450. info
 • ROUGEMONT, Denis de. Západ a láska. Edited by Michaela Jurovská. 1. vyd. Bratislava: Kaligram, 2001. 341 s. ISBN 8071495549. info
 • HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Translated by Gabriela Veselá. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1999. 675 s. ISBN 8086022269. info
 • DUBY, Georges. Vznešené paní z 12. století. Edited by Jarmila Vojtová - Jitka Uhdeová, Translated by Růžena Ostrá. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1999. 158 s. ISBN 80-7108-166-3. info
 • TROYES, Chrétien de. Cligés : román lásky a cti. Praha: Odeon, 1967. info
 • Vzdálený slavíkův zpěv : výbor z poezie trobadorů. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. info
 • ČERNÝ, Václav. Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 342 s. info
 • LEWIS, C. S. (Clive Staples). The allegory of love : a study in medieval tradition. New York: Oxford University Press, 1958. 378 p. ; 2. info
  neurčeno
 • KELLY, Douglas. Coutly Love in Perspektive: The Hierarchy of Love in Andreas Capellanus. Traditio. 1968, vol. 24, no. , s. 119-147.
 • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. 2, Podzim středověku a renesance. Edited by Otakar Mališ. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 492 s. : i. ISBN 80-86022-30-7. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je 75% docházka, aktivní účast při výuce, plnění zadaných úkolů (písemných i jiných - rešerše apod.). Kurs bude ukončen písemným testem o probrané látce, je třeba dosáhnout minimálně 50% úspěšných odpovědí. Studenti kurzu musí být schopni číst odborný text v angličtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět není určen posluchačům oboru filmová věda.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.