ETBA112 Etnologie v dějinách

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Etnologie v dějinách seznamuje studenta s vývojem zájmu o člověka a jeho kulturu, se základními teoretickými koncepcemi a hlavními osobnostmi etnologického bádání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit vývoj základních teoretických směrů v etnologii; interpretovat výsledky výzkumu dějin etnologie v kulturně - sociálních souvislostech; kombinovat metodické postupy v etnologii a kulturní antropologii; zhodnotit vývoj etnologie ve srovnání s jinými obory.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky dějin etnologie.
 • 2. počátky zájmu o „cizí“ a „jiné“ v antice.
 • 3. Islám a Evropa, střety různých kultur.
 • 4. Objevení Ameriky a „konec samozřejmosti“ v Evropě.
 • 5. Důsledky novověkých cestovatelských objevů (nové poznatky i jiné pohledy na vlastní kulturu).
 • 6. Osvícenství, preromantismus v Evropě.
 • 7. Romantismus jako základ definování „Volk-u“ a jeho kultury.
 • 8. Evolucionistická teorie v antropologii a etnologii.
 • 9. Difuzionismus.
 • 10. Psychologická a sociologická škola.
 • 11. Funkcionalismus.
 • 12. Strukturalismus.
Literatura
  doporučená literatura
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008, 407 stran. ISBN 9788073674656. info
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Holý - Václav Hubing. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007, Strana 643. ISBN 9788020414502. info
 • BUDIL, Ivo T. Za obzor Západu : proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Vyd. 2. V Praze: Triton, 2007, 809 s. ISBN 9788072549986. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004, 667 s. ISBN 8024603373. info
 • Sociální a kulturní antropologie. Edited by Olga Vodáková - Václav Soukup - Alena Vodáková. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 175 s. ISBN 808585029X. info
 • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 226 s. ISBN 80-7066-882-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení.
Metody hodnocení
Student je povinen navstěvovat výuku. Na základě přednášek a studijní literatury absolvuje písemný test s otevřenými otázkami.
Informace učitele
Další doporučená literatura: Staszcak, Z. (es.): Slownik etnologiczny. Warszawa – Poznan 1987.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je součástí PZk.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.