ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům mezioborové znalosti v oblasti inovací a designu služeb prostřednictvím pokročilého studia různých teorií služeb a jejich dopadu do praxe inovací a designu služeb. V rámci programu se studenti seznámí s posledním vývojem v oblasti inovací a designu služeb díky řízenému praktickému výcviku ve vývoji služeb. Dalším důležitým cílem je zlepšit kompetence studentů, pokud jde o kombinování akademické přísnosti a manažerské relevance při práci na samostatných projektech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat základní typologii a vymezení informačních služeb, - teoreticky a prakticky aplikovat designové myšlení při procesu inovace produktu nebo služby - využít nástroje a metody designového myšlení, - definovat základní typologii a vymezení informačních služeb, - určit hlavní poskytovatele informačních služeb, - plánovat, realizovat a vyhodnocovat projekt vývoje služby v rámci vymezeného času prostřednictvím aplikace vhodných metod, - řídit a transformovat pracovní kontexty, které jsou složité, nepředvídatelné a vyžadují nové strategické přístupy, -identifikovat a formulovat problémy a řešení kriticky, samostatně a kreativně, - využívat specializované dovednosti zaměřené na řešení problémů v oblasti výzkumu a inovací za účelem vytvoření nových postupů a znalostí a integrace znalostí z různých oborů, - převzít odpovědnost za přispívání k profesionální praxi a znalostem, - realizovat a řídit projektové úkoly, převzít iniciativu, osvojit si rozvojový přístup k práci a iniciovat a zavádět procesy změn, - osvojit si nezbytné dovednosti pro celoživotní učení se a průběžné rozvíjení vlastních profesionálních kompetencí, - vést a koučovat druhé a rozvíjet své komunikační a jazykové dovednosti nezbytné pro práci, -rozvíjet dovednosti nezbytné pro interakci a fungování na mezinárodní úrovni
Osnova
  • Povinné studijní moduly sou: • Kompetence pro podnikání a vedení v oblasti inovací služeb • Kompetence spojené s vytvářením hodnoty • Kompetence spojené s designem služeb vycházejícím od uživatele • Aplikační práce: projekt vývoje služby
Literatura
  • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Design Thinking as a Framework for User-Driven Innovation in Libraries: A Few Case Studies from Czech Libraries. In QQML 2015. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2015. URL info
  • Design thinking for strategic innovationwhat they can't teach you at business or design school. Edited by Idris Mootee. Hoboken, N.J.: Wiley, 2013. xi, 210 p. ISBN 9781118748855. info
  • This is service design thinking : basics, tools, cases. Edited by Jakob Schneider - Marc Stickdorn. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011. 373 s. ISBN 9781118156308. info
  • Creating desired futureshow design thinking innovates business. Edited by Michael Shamiyeh. Basel, Switzerland: Birkhäuser, 2010. 422 p. ISBN 9783034611398. info
  • BROWN, Tim a Barry KĀTZ. Change by design : how design thinking transforms organizations and inspires innovation. 1st ed. New York: Harper Business, 2009. viii, 264. ISBN 9780061766084. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška, obhajoba projektu

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKM02