ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sektor služeb je stále důležitější součástí vyspělých ekonomik. Prakticky každý produkt má i svou servisní složku, mnoho informačních produktů se v posledních letech přetransformovalo na služby. Cílem tohoto předmětu je:
- poskytnout studujícím mezioborové znalosti v oblasti inovací a designu informačních služeb,
- otevřít témata společná pro studijní profilaci Design informačních služeb,
- teoreticky připravit studující na návrh a realizaci vlastního projektu inovace inormačních služeb,
- seznámit studující se současnou praxí, přiblížit pozici designera služeb v rozmanitých sektorech (komerční, veřejné, neziskové služby a projekty).
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
- chápat design služeb v oborových souvislostech,
- definovat základní typologii a vymezení informačních služeb,
- porozumět designovému procesu a jeho metodám,
- chápat specifika návrhu informačních služeb ve veřejných službách,
- rozumět zásadám zodpovědného designu,
- chápat proces řízení vývoje informačních služeb,
- chápat stupně designové vyspělosti organizací a porozumět evaluaci inovací služeb
.
Osnova
 • 1. Organizační pokyny
 • 2. Design služeb jako obor. Mapování domény: lidé, komunita, projekty.
 • 3. Service-dominand logic. Product-service systems. Případové studie.
 • 4. Designový proces a mindset: workshop.
 • 5. Designový proces a mindset: přednáška.
 • 6. Služba a její ekosystém. Participativní komunitní mapování. Wardley mapping.
 • 7. Metodologie a metody designu služeb.
 • 8. Výzkum a analýza.
 • 9. Ideace, prototypování, testování.
 • 10. Design služeb a veřejná správa. Design v knihovních a informačních službách. SMART Cities.
 • 11. Cirkulární ekonomika, cirkulární design.
 • 12. Etika v designu. Zodpovědný design. Inkluzívní design.
 • 13. Design v praxi. Role a práce designéra, výzkumníka, produktového manažera. Inovační prostředí. Agilní řízení.
 • 14. Evaluace. Designová vyspělost organizací.
Literatura
 • PENIN, Lara. An introduction to service design : designing the invisible. London: Bloomsbury Visual Arts, 2018. 342 stran. ISBN 9781472572585. info
 • This is service design doing, : applying service design thinking in the real world : a practitioners' handbook. Edited by Marc Stickdorn - Adam Lawrence - Markus Hormess - Jakob Schneider. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2018. xxiii, 541. ISBN 9781491927182. info
 • KNAPP, Jake. Sprint : jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Edited by John Zeratsky - Braden Kowitz. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. 272 stran. ISBN 9788075550231. info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. 1. ISBN 978-80-210-8358-5. info
 • K čemu je design služeb? : 10 případovek z veřejné sféry. Translated by David Šmehlík - Julie Tomaňová - Adam Hazdra. Brno: Flow, 2014. 91 s. ISBN 9788090548039. info
 • STICKDORN, Mark a Jakob SCHNEIDER. This is Service Design Thinking: Basics - Tools - Cases. 5. vyd. Amsterdam: BIS Publishers, 2012. ISBN 978-90-6369-279-7. info
 • BASON, Christian. Leading public sector innovation : co-creating for a better society. Portland, OR: Policy Press, 2010. ix, 278. ISBN 9781847426345. info
Výukové metody
teoretická příprava, frontální výuka, workshopy
Metody hodnocení
V rámci kurzu se předpokládá odevzdání dvou úkolů, které jsou podmínkou k absolvování testu.
1. Rozhovor s expertem: designerem, výzkumníkem, produktovým manažerem, analytikem pohybujícím se v oblasti designu služeb nebo produktů.
2. Odborný text na vybrané téma.
3. Test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.