ISKM24 Informační gramotnost

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.42
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Znalosti v rozsahu předmětu ISKB14 Informační vzdělávání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit východiska a koncept informační gramotnosti a vymezit je vůči ostatním gramotnostem. Studenti by mělu být schopni přemýšlet nad řešenou problematikou v kontextu celoživotního vzdělávání, teorie informační gramotnosti a s ohledem na data podložená výzkumem. Studenti by měli být schopni využít kompetencí získaných v průběhu výuky a implementovat je jednak do dílčích úkolů v rámci předmětu, jednak do vlastního komplexního návrhu řešení informační gramotnosti v konkrétní organizaci.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- interpretovat vybrané modely a standardy informační gramotnosti se zaměřením na různá prostředí a stupně vzdělávání a klíčové cílové skupiny;
- orientovat se v mezinárodním kontextu informační gramotnosti;
- popsat, jak informační gramotnost ovlivňují technologie;
- navrhnout výukovou aktivitu pro rozvoj informační gramotnosti konkrétní cílové skupiny;
- navrhnout výzkum v informační gramotnosti a mít přehled o současných výsledcích výzkumů v tomto tématu.
Osnova
 • Základní terminologie. Související typy gramotností.
 • Vývoj, instituce, osobnosti, výzkumné oblasti.
 • Strategie reflektující informační gramotnost – evropský a český kontext.
 • IG a vliv informačních technologií.
 • Modely, standardy, indikátory IG.
 • Framework for Information Literacy for Higher Education.
 • MIL - komponenta přístup.
 • MIL - komponenta hodnocení.
 • MIL - komponenta tvorba.
 • Edukační kontext – paradigmata, modely a standardy ve vzdělávání k IG.
 • Kvantitativní výzkum IG.
 • Kvalitativní výzkum IG.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLANCHETT, Helen, Chris POWIS a Jo WEBB. A guide to teaching information literacy : 101 practical tips. 1st pub. London: Facet, 2012. ix, 262. ISBN 9781856046596. info
 • Information literacy at the crossroad of education and information policies in Europe. Roma: A Cura Di C. Basili, 2008. ISBN 9788880800965. info
 • EISENBERG, Michael B. a Robert E. BERKOWITZ. The Big6 workshop handbook : implementation and impact. 4th ed. Santa Barbara, Calif.: Linworth, 2011. xviii, 308. ISBN 9781586834227. info
 • GANLEY, B., Gilbert, A. and Rosario, D. 2013. Faculty and student perceptions and behaviours related to information literacy: a pilot study using triangulation. Journal of Information Literacy, 7(2), pp. 80-96. http://dx.doi.org/10.11645/7.2.1793
 • ELROD, Rachael E.; Wallace, Elise D.; and Sirigos, Cecelia B. Teaching Information Literacy: A Review of 100 Syllabi. The Southeastern Librarian: (2012), Vol. 60: Iss. 3, Article 4. Dostupné z: http://digitalcommons.kennesaw.edu/seln/vol60/iss3/4
Výukové metody
Přednášky, e-learning, výukové aktivity, samostatné úkoly
Metody hodnocení
2 dílčí úkoly v průběhu semestru, povinná docházka (pro kombinované bloková), zpracování a prezentace závěrečného úkolu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=3861
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.