ISKM40 Literatura v kulturním kontextu: vybraná témata

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví – Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví – Ústav české literatury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 B2.42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Je to jeden z předmětů profilačního kurikula Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Je určen jednak zájemcům o tuto profilaci, jednak těm studentům, kteří neabsolvovali úvodní předmět bakalářského studia Literatura v kulturním kontextu, protože nestudovali na KISKu bakalářský stupeň, jednak všem zájemcům studujícím na KISKu, z magisterského nebo bakalářského studia.
Předmět je fakultativním pokračováním předmětu Literatura v kulturním kontextu. Je zaměřen na jedno období, případně na jeden tematický nebo žánrový celek, zvolený po domluvě se zájemci. Poskytuje prohloubené a specializované poznání, zahrnuje rozsáhlejší práci s literaturou předmětu.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu:
- osvojí si hlubší znalost příslušného literárního celku;
- pozná problematiku vývoje literatury v dějinách kultury;
- osvojí si charakteristiky významných literárních děl v kontextu;
- osvojí si zásady pro tvorbu textů vybraných žánrů;
- pozná problematiku dosažitelnosti významných literárních děl v českých nakladatelstvích, edicích a překladech.
Osnova
  • Výklad příslušného chronologického, tematického nebo žánrového celku.
  • Sledování vybraných souvislostí s dějinami vědění, dobovými způsoby práce s informacemi: vznik dobových encyklopedií a výkladových slovníků.
  • Interpretace vybraných charakteristických literárních děl
  • Práce s texty primární a sekundární literatury a úryvky z nich.
  • V seminární části kurzu jsou získané poznatky aplikovány při psaní seminárních prací.
Literatura
  • BLOOM, Harold. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. Translated by Ladislav Nagy - Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 637 s. ISBN 8072600133. info
  • O psaní dějin : teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Edited by Kateřina Piorecká - Ondřej Sládek. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 229 stran. ISBN 9788020015440. info
  • WIENDL, Jan (ed.): Literatura a kánon. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007. 1. vyd. 72 s. ISBN 978-80-7308-193-5
  • Dále literatura k předmětu ISKB08.
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, diskusi ve výuce i individuální práci studentů. Zahrnuty jsou historický výklad, užití vybraných děl primární a sekundární literatury a jejich úryvky.
Metody hodnocení
Aktivní účast, vypracování seminární práce, zápočtový test.
Informace učitele
Předmět lze zapisovat opakovaně, protože literární texty a otázky, jimiž se zabýváme, se vždy v aktuálním roce mění podle dohody se studenty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.