ISKM40 Vybraná témata z literatury v kulturním kontextu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Vokřál (pomocník)
Mgr. Petr Horáček (pomocník)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (přepisovatel)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Je to jeden z předmětů profilačního kurikula Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Je určen jednak zájemcům o tuto profilaci, jednak těm studentům, kteří neabsolvovali úvodní předmět bakalářského studia Literatura v kulturním kontextu, protože nestudovali na KISKu bakalářský stupeň, jednak všem zájemcům studujícím na KISKu, z magisterského nebo bakalářského studia.
Předmět je fakultativním pokračováním předmětu Literatura v kulturním kontextu. Je zaměřen na jedno období, případně na jeden tematický nebo žánrový celek, zvolený po domluvě se zájemci. Poskytuje prohloubené a specializované poznání, zahrnuje rozsáhlejší práci s literaturou předmětu.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu:
- osvojí si hlubší znalost příslušného literárního celku;
- pozná problematiku vývoje literatury v dějinách kultury;
- osvojí si charakteristiky významných literárních děl v kontextu;
- osvojí si zásady pro tvorbu textů vybraných žánrů;
- pozná problematiku dosažitelnosti významných literárních děl v českých nakladatelstvích, edicích a překladech.
Osnova
  • Výklad příslušného chronologického, tematického nebo žánrového celku.
  • Sledování vybraných souvislostí s dějinami vědění, dobovými způsoby práce s informacemi: vznik dobových encyklopedií a výkladových slovníků.
  • Interpretace vybraných charakteristických literárních děl
  • Práce s texty primární a sekundární literatury a úryvky z nich.
  • V seminární části kurzu jsou získané poznatky aplikovány při psaní seminárních prací.
Literatura
  • BLOOM, Harold. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. Translated by Ladislav Nagy - Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 637 s. ISBN 8072600133. info
  • O psaní dějin : teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Edited by Kateřina Piorecká - Ondřej Sládek. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 229 stran. ISBN 9788020015440. info
  • WIENDL, Jan (ed.): Literatura a kánon. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007. 1. vyd. 72 s. ISBN 978-80-7308-193-5
  • Dále literatura k předmětu ISKB08.
Výukové metody
Kurz využívá metodu výkladu, diskusi ve výuce i individuální práci studentů. Zahrnuty jsou historický výklad, užití vybraných děl primární a sekundární literatury a jejich úryvky.
Metody hodnocení
Aktivní účast, vypracování seminární práce, zápočtový test.
Informace učitele
V podzimním semestru 2022/2023 se bude výuka realizovat hybridně. Záznamy z hodin budou k dispozici.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.