LJ351 Římská literatura císařství a pozdní antiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 Zahraniční oddělení
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů časově předcházejících dějin řecké a římské literatury podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury od konce období císaře Nerona do konce antiky.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
- rozlišit hlavní žánry konkrétních období;
- jmenovat a charakterizovat jejich hlavní zástupce a jejich díla;
- orientovat se v relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Epika flaviovské doby: Statius, Valerius Flaccus a Italicus.
 • 2. Hlavní rysy flaviovské epiky ve srovnání s klasickým eposem a eposem Lucanovým.
 • 3. Nauková literatura: Plinius Starší.
 • 4. Epigram a satira (Martialis a Iuvenalis).
 • 5. Rétorika a epistolografie (Quintilianus, Plinius).
 • 6. Historiografie císařství (Tacitus, Suetonius, Historia Augusta, Ammianus Marcellinus).
 • 7. Adoptivní císaři a druhá sofistika (Aulus Gellius a M. Cornelius Fronto).
 • 8. L. Apuleius: filozof, řečník a romanopisec.
 • 9. Poetae novelli, Anthologia Latina (Nemesianus, Optatianus, Ausonius, Claudius Claudianus).
 • 10. Pozdní poezie: prolínání antiky a křesťanství (Prudentius, Namatianus, Sidonius Apollinaris).
 • 11. Počátky křesťanské literatury.
 • 12. Poslední rozmach antiky a "souboj" s křesťanstvím: Iulianus a Symmachův kruh.
 • 13. Augustin a Boethius: první a poslední.
Literatura
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
Výukové metody
Přednášky 2 hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných antických i sekundárních textů dle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
Kolokvium: Písemná část skládající se ze 4 otázek zaměřených na hlavní díla vybraných autorů římské poezie. Ústní rozhovor: prověření schopnosti studenta charakterizovat a analyzovat vybraný římský žánr. Součástí kolokvia je ústní pohovor nad seznamem studentovy četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LJ351