LgJ703 Praktický kurs sanskrtu III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 L35
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student zná sanskrtká zájmena; naučí se deklinaci heteroklitických jmen; deklinaci číslovek; participia; absolutivy; gerundivum a infitiv; ovládá příslušnou slovní zásobu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu student zná sanskrtká zájmena; naučí se deklinaci heteroklitických jmen; deklinaci číslovek; participia; absolutivy; gerundivum a infitiv; ovládá příslušnou slovní zásobu.
Osnova
 • - skloňování participií - skloňování heteroklit etc. - demonstrativa - participium pf. pas. - absolutiv - infinitiv - gerundivum - číslovky - komposita - stupňování adjektiv
Literatura
  neurčeno
 • MACDONELL, Arthur Anthony. A practical Sanskrit dictionary. Springfield, Va.: Nataraj Books, 2012. xi, 384. ISBN 1881338568. info
 • MONIER-WILLIAMS, Monier. Sanskrit-English dictionary : etymologically and philologically arranged. Edited by E. Leumann - Carl Cappeller - Ishwar Chandra. Recomposed and improved ed. Varanasi: Indica, 2008. s. 1039-19. ISBN 8186569642. info
 • Sanskrit-Wörterbuch. Edited by Otto von Böhtlingk - Rudolf von Roth. Delhi: Motilal Banarsidass publishers, 1990. 1506 sloup. ISBN 8120807243. info
 • MORGENROTH, Wolfgang. Lehrbuch des Sanskrit : Grammatik, Lektionen, Glossar. 6., unveränderte Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1989. 365 s. ISBN 3324002885. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Deutsch-Sanskrit. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1988. ISBN 3324003377. info
 • MYLIUS, Klaus. Wörterbuch Sanskrit-Deutsch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1987. ISBN 3324002451. info
 • ERHART, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980. info
 • MAYRHOFER, Manfred. Concise etymological Sanskrit dictionary. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1976. xxiii, 808. ISBN 3533024660. info
 • BURROW, Thomas. Sanskrit : The Sanskrit language. Translated by N. Larina. Moskva: Progress, 1976. 409 s. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 2, Historickosrovnávací mluvnice. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 161 s. info
 • ERHART, Adolf. Sanskrt. 1, Popisná mluvnice [3-11305/1]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. info
Výukové metody
výklad gramatiky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 cvičení zaměřených na základní jazykové dovednosti.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
K testu budou připuštěni ti studenti, kteří absolvují 80% výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.