NJI_3261B Tutoriál: Německá jazykověda

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Kamila Puchnarová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 T205, kromě Po 16. 12. ; a Po 16. 12. 8:00–9:40 B2.22
Předpoklady
Předmět je určen především pro bakalářské studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubění a praktické využití jazykovědné terminologie a procvičování gramatických cvičení na pokročilé úrovni.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět základním lingvistických disciplínám, - ovládat jazykovědnou terminologie, kterou pak využije v jiných předmětech, zejména v těch povinných, - procvičí obtížnější gramatická cvičení.
Osnova
  • Student vypracovává cvičení v handoutu a aktivně spolupracuje v hodinách.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
    neurčeno
  • GRAEFEN, Gabriele a Melanie MOLL. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen - verstehen - schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Edited by Angelika Steets. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 181 s. ISBN 9783631609484. info
Výukové metody
Handouty, diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Závěrečný test z probrané látky, min. 70% úspěšnost
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.