PGDS00EV Etika výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/4/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se bude věnovat koncepčním i praktickým otázkám etiky výzkumu se zaměřením na humanitní a sociální vědy. První část bude zaměřena na etické principy empirického výzkumu, druhá část bude věnována procesům posuzování projektových žádostí v etických komisích a třetí bude prakticky orientována na konkrétní etická dilemata v dizertačních projektech posluchačů. Nahlédneme základní etické principy vědy a výzkumu, seznámíme se s etickými kodexy a budeme řešit technické a praktické otázky posuzování empirických výzkumných projektů. Cílem je nejenom diskutovat o etických dilematech vědy a výzkumu, ale také seznámit studenty s etickými aspekty provádění výzkumu v lingvistice a upozornit na potenciálně riziková místa při koncipování výzkumných designů.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení kurzu schopen
- identifikovat citlivé aspekty svého výzkumu z hlediska etiky;
- provádět sběr, analýzu, uchování a prezentaci dat v souladu se současnými požadavky na etiku výzkumu;
- správně sestavit informovaný souhlas;
- sestavit žádost pro schválení výzkumu etickou komisí.
Osnova
 • - co je etika ve výzkumu a její význam
 • - eticky a právně citlivé aspekty výzkumu s lidskými účastníky (zacházení s osobními údaji, kompenzace účastníků, možná rizika pro účastníky, klamání účastníků)
 • - co je informovaný souhlas, jeho náležitosti
 • - práce s citlivými populacemi
 • - práce etické komise MU, náležitosti žádosti o schválení výzkumu etickou komisí
 • - workshop: diskuze a analýza projektů dizertací z hlediska etiky
Literatura
  doporučená literatura
 • The student's guide to research ethics. Edited by Paul Oliver. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, 2010. vii, 180 p. ISBN 9780335240166. info
  neurčeno
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005. xxv, 402. ISBN 1555813186. info
 • MURPHY, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2004. xvii, 340. ISBN 0262134373. info
 • Research ethics : cases and materials. Edited by Robin Levin Penslar. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press, 1995. xvi, 278. ISBN 0253209064. info
Výukové metody
přednášky, workshop, práce ve skupině
Metody hodnocení
Práce ve skupině a ústní zkouška.
Informace učitele
Termíny konání: 4.10.2019 12-14, 1.11.2019 12-14, 29.11.2019 12-14 Výuka se koná v učebně L21.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.