PGK51B78 Právo

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Hana Poláková (přednášející)
JUDr. Hana Poláková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 11. 8:00–9:40 B2.34, 10:00–11:40 B2.34, 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34, 17:00–18:40 B2.34, Pá 29. 11. 8:00–9:40 B2.34, 10:00–11:40 B2.34, 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 1/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést posluchače do studia práva a seznámit je s významem práva ve společnosti. Pozornost bude dále zaměřena na právní psychologii, právní předpisy ve školství, postavení, práva a povinnosti dětí, právní postavení handicapovaných, právní úpravu postavení osob sociálně neadaptabilních a sociální právo.
Osnova
 • Obsah předmětu: 1. organizační záležitosti, úvodní výklad zaměřený na sytém právní úpravy problematiky školství, základní cíle a zásady vzdělávání, základní dokumenty ovlivňující činnost škol a školských zařízení – vzdělávací programy, dlouhodobé záměry, výroční zprávy, vzdělávací soustava a právní postavení škol. 2. Financování škol a školských zařízení, hodnocení škol a postavení České školní inspekce. Vyučovací jazyk, vzdělávání příslušníků národnostních menšin, vzdělávání cizinců, organizace vzdělávání ve školách, dokumentace škol a školských zařízení, výchovná opatření, přestupky; 3. předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání a jiné vzdělávání – jejich průběh a organizace; 4. školský rejstřík, postavení ředitele školy, kompetence školské rady, zřizovatele, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy; 5. práva a povinnosti pedagogických pracovníků, definice pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka, další vzdělávání pedagogických pracovníků; 6. vybrané kapitoly zákoníku práce a speciální právní úprava daná zákonem o pedagogických pracovnících – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, ukončování pracovního poměru, pracovní doba, odměňování
Literatura
 • POLÁKOVÁ, Hana. Prováděcí předpisy ke školskému zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících s výkladem. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2005. 401 s. ISBN 8090261469. info
 • POLÁKOVÁ, Hana. Školský zákon : zákon o pedagogických pracovnících s výkladem. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2004. 287 s. ISBN 8090261434. info
 • HANZOVÁ, Marie, Miloslav KODÝM a Marta KREMLIČKOVÁ. Práva a povinnosti našich dětí. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 107 s. ISBN 80-7187-007-2. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rodinné právo. Vyd. 2. oprav. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 159 s. ISBN 80-210-1113-0. info
 • KUCHTA, Josef. Základy kriminologie. In Základy práva. 1., Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 354-366. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1. info
 • Základy práva. Vyd. 2., opr. a rozš. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. ISBN 80-210-1037-1. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva 2. opr. a dopl. vyd. SO. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 1994. 2 sv. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva. 2, Soukromé právo. 2. vyd., opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. ISBN 80-210-1036-3. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování předmětu, témata seminárních prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit. Termíny zkoušek jsou zveřejňovány v IS MU
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PGK51B78