PHV241 Logika I: seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PHBL1 (nejlépe simultánně zapsaný) nebo podobný kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se bude schopen orientovat v základních pojmech moderní logiky, v prvním semestru výrokové logiky, tj. základech výrokové logiky, její sémantiky, pojmech tautologie, výrokově logického vyplývání, pojmu formálního jazyka, axiomatizace výrokové logiky, pojmu formálního důkazu, teorému dedukce, normálních forem, gentzenovského sekvenčního kalkulu.
Výstupy z učení
Čtenář postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje rovněž řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Cvičení se týká následujících okruhů:
 • - povaha logiky jako analytické vědy
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - výrokově logické vyplývání
 • - formální jazyk
 • - dobře utvořené formule
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - vztah syntaxe a sémantiky
 • - teorém dedukce
 • - normální formy
 • - gentzenovský sekvenční kalkul
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
Výukové metody
Cvičení vedené učitelem + e-learning.
Metody hodnocení
Zčásti docházka, zčásti plnění průběžných testů.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou také dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.