ROMDOP01 Odborná publikace I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní předmětu je publikování či alespoň přijetí odborného článku do domácího či zahraničního časopisu v semestru, kdy má doktorand předmět zapsán. Z domácích časopisů by to měly být takové, které jsou zapsány v Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR či v databázích Erih+ nebo Scopus. U zahraničních časopisů by se mělo jednat o periodika, která jsou v databázích Erih+ nebo Scopus, příp. se jedná o časopisy s dobrým renomé v oboru. Doporučuje se, aby byl časopis vybrán po konzultaci se školitelem.
Výstupy z učení
Student se seznámí s prací na kratších, ale velmi důležitých textech, které budou zásadní pro jeho akademickou kariéru. Seznámí se také s průběhem recenzního řízení.
Osnova
  • 1. Vypracování článku, průběžné konzultace s vedoucím.
  • 2. Výběr vhodného časopisu.
  • 3. Úprava textu podle propozic časopisu.
  • 4. Odeslání článku.
  • 5. Reflexe výsledků recenzního řízení pro finální podobu textu.
Literatura
  • Bude zadána individuálně školitelem dle tématu.
Výukové metody
samostatná práce, konzultace
Metody hodnocení
zápočet za vydaný či přijatý článek
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.