Vs3 Dějiny Vietnamu 2 - koloniální éra a současnost

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 11:00–11:50 J201
Předpoklady
bez povinných předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit se s historií moderního Vietnamu (včetně chronologie a vnitřního vývoje země) ve vztahu k velmocím a okolním státům jihovýchodní Asie. Hlavní zaměření kurzu: popis vlivu koloniálních mocností i konfliktů 19. a 20. století na formování soudobého Vietnamu. Kurz Dějiny Vietnamu 2 - koloniální éra a současnost je základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky. Kurz mohou navštěvovat i studenti jiných studijních programů, kterým je určen jen závěrečný test s mírnějším hodnocením.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- popsat hlavní období a vyjmenovat hlavní osobnosti vietnamských dějin
- vysvětlit vývoj Vietnamu z hlediska vlivu jiných států
- popsat okolnosti válečných konfliktů ve Vietnamu ve 20. století
- vysvětlit poválečný vývoj v zemi
- popsat aktuální vietnamskou zahraniční politiku
Osnova
 • 0. Historie: metodologické problémy a vztah k politice a politologii
 • 1. Vymezení moderních dějin Vietnamu a hlavní odbobí
 • 2. Kontakty s koloniálními mocnostmi a s misionáři: Portugalci a jezuité ve Vietnamu
 • 3. Francouzská invaze a ovládnutí Vietnamu
 • 4. Koloniální limity rozvoje Vietnamu pod správou Francie
 • 5. Národní obrození, modernizace, zrod vietnamského komunismu, politické strany, formy odporu proti koloniální nadvládě
 • 6. Zhoršení ekonomiky před druhou světovou válkou. Boje s francouzskou armádou v letech 1945-1954
 • 7. Vietnamská demokratická republika, rozdělení na severní a jižní Vietnam
 • 8. Mezinárodní vlivy ve válce severního a jižního Vietnamu
 • 9. Americká válka ve Vietnamu
 • 10. Znovusjednocení Vietnamu
 • 11. Současná poválečná obnova a rozvoj
 • 12. Historie Vietnamců v zahraničních diasporách.
Literatura
  povinná literatura
 • Hlavatá, Lucie et al. 2008. Dějiny Vietnamu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
  doporučená literatura
 • Schwarz, Michal + Srba, Ondřej. 2016. Vietnam v éře západních velmocí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 461. Brno: Masarykova univerzita.
  neurčeno
 • Nguyen, Khac Vien. 1993. Vietnam. A Long History. Hanoi: The Gioi Publishers.
 • Taylor, K. W. 2013. A History of the Vietnamese. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quinn-Judge, Sophie. 2002. Ho Chi Minh: the Missing Years 1919-1941. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.
 • Aung-Thwin, Michael Arthur + Hall, Kenneth R. 2011. New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia. London – New York: Routledge.
 • Müllerová, Petra. 2004. Vietnam. Praha: Libri.
 • Goscha, Christopher. 2017. The Penguin History of Modern Vietnam. UK: Penguin Random House.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Kmenoví studenti vietnamistiky: 1) tři průběžné písemné testy s nutností dosáhnout úrovně nejméně 50% správných odpovědí pro připuštění k závěrečné zkoušce + 2) závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 75 % správných odpovědí. Studenti ostatních programů: povinná jen závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 50% správných odpovědí.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.