ISKB56 Úvod do jazyka SQL

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Hrabal (přednášející)
Mgr. Jan Pospíšil (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 B2.33
Předpoklady
! VIKMB44 Databázové systémy
Tento předmět z nové akreditace nahrazuje B předmět s kódem VIKBB68. Pokud máte absolvován předmět VIKBB68, ISKB56 si nezapisujte.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se využívat dotazovací jazyk SQL pro řešení praktických úkolů při získávání informací z existujících databází či vlastních dat. Kromě jazyka SQL se seznámíte také s databázemi samotnými a způsobem jakým se dá přemýšlet o vztazích mezi entitami v běženém životě.
Osnova
  • Úvod aneb proč má cenu se učit SQL i na humanitní škole
  • SQL: Základní dotazování
  • Jak si založit vlastní databázi a naplnit ji daty
  • SQL: Práce s více tabulkami
  • SQL: Složitější dotazování
  • SQL: Další práce s databázemi
  • Teoretické okénko
Výukové metody
Týdenní výuka.
Předmět je určen i pro kombinované studenty. Podmínky ukončení a průběh studia si kombinovaný student domluví s přednášejícím.
Metody hodnocení
Písemný a praktický test.
Předmět je určen i pro kombinované studenty. Podmínky ukončení si kombinovaný student domluví s přednášejícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2024.