ISKM56 Vizualizace dat

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.22
Předpoklady
Tento předmět z nové akreditace nahrazuje B předmět s kódem VIKMB37. Pokud máte absolvován předmět VIKMB37, ISKM56 si nezapisujte.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen navrhovat efektivní a smysluplné vizualizace, používat základní nástroje k jejich vizualizaci, evaluovat a diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině bude obeznámen se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat.
Osnova
 • Úvod do kurzu
 • Historie vizualizace
 • Manipulativní vizualizace
 • Vizuální vnímání
 • Efektivita vizualizace
 • Datová žurnalistika
 • Nástroje pro vizualizaci dat
 • Problémy interpretace dat
 • Mapy a sítě
Literatura
  doporučená literatura
 • MONMONIER, Mark S. How to lie with maps. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, c1996, xiii, 207 p. ISBN 02-265-3421-9
 • Jeffrey Stanton. An Introduction to Data Science. Syracuse University, c2012.
 • CAIRO, Alberto. The functional art: an introduction to information graphics and visualization. San Francisco: Peachpit Press, 2012, 363 pages. ISBN 03-218-3473-9
 • Fond Otakara Motejla. Příručka datové žurnalistiky. Nadace Open Society Fund Praha, c2013, ISBN 978-80-87725-10-8. Dostupná z www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky
 • Scott Murray. Interactive Data Visualization for the Web. O’Reilly Media, c2013. ISBN: 978-1-449-33973-9
 • YAU, Nathan. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization, and statistics. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., c2011, xxvi, 358 p. ISBN 11-181-4025-7
 • FEW, Stephen. Now you see it: simple visualization techniques for quantitative analysis. Oakland: Analytics Press, c2009, xi, 327 s. ISBN 978-097-0601-988.
 • Paul Bradshaw. Scraping for Journalists. Leanpub, c2013.
 • WONG, Dona M. The Wall Street journal guide to information graphics: the dos and don'ts of presenting data, facts, and figures. 1st ed. New York: W.W. Norton, c2010, 157 p. ISBN 03-930-7295-9.
 • Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana Bounegru. The Data Journalism Handbook. How Journalists Can Use Data to Improve the News. O'Reilly Media, c2012.
 • YAU, Nathan. Data points : visualization that means something. Indianapolis: Wiley, 2013, xiii, 300. ISBN 9781118462195. info
 • TUFTE, Edward R. The visual display of quantitative information. 2nd ed. Cheshire: Graphics Press, 2001, 197 s. ISBN 0-9613921-4-2. info
 • HUFF, Darrell. How to lie with statistics. Illustrated by Irving Geis. New York: Norton, 1993, 142 p. ISBN 0393310728. info
Výukové metody
Semináře, přednášky a diskuze.
Předmět je určen o pro kombinované studenty. Podmínky ukončení a průběhu studia si kombinovaný student domluví s přednášejícím.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium a průběžné úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.