JPN310 Textová příprava závěrečných prací

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mejzlíková (cvičící)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (cvičící)
Mgr. Zuzana Rozwalka (cvičící)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (cvičící)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN220 Výzkumné metody
Student si zapisuje kurz na základě konzultace a doporučení vyučujícího. Předpokladem pro zapsání kurzu je výběr názvu a tématu závěrečné práce, jeho schválení školitelem, vytvoření Tématu práce v ISu a přihlášení studenta k němu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis předmětu je podmíněn souhlasem vedoucího bakalářské práce.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představení tématu, osnovy a způsobu zpracování bakalářské práce studentem před vyučujícími a kolegy. Podmínkou pro zapsání kurzu je proto důkladné zpracování tématu práce v předcházejícím semestru (předcházejících semestrech), na jehož základě bude student schopen kvalitního a uceleného představení své práce před kritickým publikem.
Účelem kurzu je ověřit schopnost porozumění tématu studentem, jeho dovednosti týkající se prezentace námětu a obhajoby způsobu zpracování bakalářské práce a zvolené metodologie.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto kurzu je student schopen:
jasně prezentovat osnovu a cíl práce;
definovat cíle své práce;
popsat formální strukturu práce;
obhájit zvolenou metodologii
Osnova
  • Kurz probíhá formou řádných konzultací se školitelem a následných prezentací studentských prací před vyučujícími a kolegy v termínech stanovených na začátku semestru.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
konzultace, prezentace
Metody hodnocení
absolvování řádných konzultací se školitelem, prezentace tématu a způsobu zpracování bakalářské práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPN310