KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Mgr. Michal Fliegel, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 19. 10. až Ne 17. 1. St 12:00–13:40 VP
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
KSCB065/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KSCB065/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Čínská společnost čelí na počátku 21. století celé řadě výzev a problému, které jsou kombinací čínského socialismu, tradic a zvyků a rychlého ekonomického rozvoje. Kurz se zaměří na škálu nejpalčivější sociálních problémů čínské populace. Cílem kurzu je představení odvrácené strany ekonomického pokroku Čínské lidové republiky • Současná čínská společnost a její fragmentace • Ilegální problémy a celospolečenské problémy Číny • Postoj Komunistické strany Číny
Výstupy z učení
Na konce semestru bude student schopen - zmapovat nejpalčivější čínské sociální problémy - analyzovat rolik KSČ a její přístup - odhadnout budoucí kritické problémy
Osnova
  • 1. Úvodní hodina a. Základní reálie Číny b. Regionální rozdíly provincí a měst 2. Prostituce a. Dějiny b. Současnost 3. Zločin a korupce a. Triády a organizovaný zločin b. Prodej orgánů c. Korupce státních úředníků 4. Made in China a. Migrující pracovníci b. Jak se žije v továrně světa c. Prázdný venkov 5. Menšiny v ČLR a. Postavení b. Zákony a diskriminace c. náboženství 6. Populace a. Přelidnění a stárnutí populace b. Diskriminace žen c. Politika jednoho dítěte a její dúsledky 7. Čínská elita a. Vyvolení (80 mil střední vrstva) b. Regionální c. výběr nových členů strany d. urbanizace 8. Sociální nepokoje a. Cenzura b. Disidenti c. Lidská práva 9. Vzdělání a. Jazyková politika b. Přístup ke vzdělání – soukromé a státní školy c. National College Entrance Exam 10. Znečištění životního prostředí a přístup ke zdravotní péči a. Přesidlování b. Ovzduší, voda, chemické látky atd. 11. Film 12. Závěrečná hodina
Literatura
    doporučená literatura
  • Zhidong Hao (ed.) Social issues in China : gender, ethnicity, labor, and the environment, New York : Springer, 2014.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Studentské projekty
Informace učitele
link na skupinu v MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2e653aa2681a445da8774a10defc76c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=86e2d9e5-4e8a-4ff1-9dfe-50585fc1b40d&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KSCB065