KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 B2.13
Předpoklady
Nezbytná je alespoň dobrá pasivní znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Čínská společnost čelí na počátku 21. století celé řadě výzev a problému, které jsou kombinací čínského socialismu, tradic a zvyků a rychlého ekonomického rozvoje. Kurz se zaměří na škálu nejpalčivější sociálních problémů čínské populace. Cílem kurzu je představení odvrácené strany ekonomického pokroku Čínské lidové republiky • Současná čínská společnost a její fragmentace • Ilegální problémy a celospolečenské problémy Číny • Postoj Komunistické strany Číny
Osnova
  • 1. Úvodní hodina a. Základní reálie Číny b. Regionální rozdíly provincí a měst 2. Prostituce a. Dějiny b. Současnost 3. Zločin a korupce a. Triády a organizovaný zločin b. Prodej orgánů c. Korupce státních úředníků 4. Made in China a. Migrující pracovníci b. Jak se žije v továrně světa c. Prázdný venkov 5. Menšiny v ČLR a. Postavení b. Zákony a diskriminace c. náboženství 6. Populace a. Přelidnění a stárnutí populace b. Diskriminace žen c. Politika jednoho dítěte a její dúsledky 7. Čínská elita a. Vyvolení (80 mil střední vrstva) b. Regionální c. výběr nových členů strany d. urbanizace 8. Sociální nepokoje a. Cenzura b. Disidenti c. Lidská práva 9. Vzdělání a. Jazyková politika b. Přístup ke vzdělání – soukromé a státní školy c. National College Entrance Exam 10. Znečištění životního prostředí a přístup ke zdravotní péči a. Přesidlování b. Ovzduší, voda, chemické látky atd. 11. Film 12. Závěrečná hodina
Metody hodnocení
Test tzv. „multiple-choice“, v elektronické formě
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.