OJ107 Přístupy k jazyku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C33
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty všech oborů (tj. nejen jazykovědy) se způsoby, jakým lze adekvátně popsat a vysvětlit jazykové jevy. Soustředí se na to, co to znamená, že jazykověda je věda o jazyce. Velká pozornost je tedy věnována způsobům (jazykovědného) poznání, vědecké práci a metodologii a samozřejmě i jazyku samému.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá:
- rozumění principům vědecké práce obecně a lingvistické práce zvláště
- orientaci v problémech teorie poznání a schopnost aplikovat tyto poznatky na lingvistiku
- argumenty pro obhájení, proč je lingvistika věda
- odpovědi na otázku, co je to jazyk a jak se jazyk liší od jiných komunikačních systémů
- porozumění různým způsobům zkoumání jazyka (synchronní, diachronní, korpusové, experimentální atd.)
- přehled o hlavních jazykovědných problémech a způsobu jejich řešení
Osnova
 • 1) Jazykověda jako věda o jazyce
 • 2) Co je to jazyk a jaké jsou jeho funkce
 • 3) Věda, základní principy a metody vědecké práce
 • 4) Teorie poznání (jazyka)
 • 5) Diachronní (historická) a synchronní jazykověda a jejich metody
 • 6) Způsob získání jazykovědných dat; korpusová a experimentální jazykověda
 • 7) Sémiotika a jiné komunikační systémy než jazyk
 • 8) Zobecnění a abstrakce v jazykovědě
 • 9) Variabilita a variantnost v jazyce
 • 10) Jazyk jako systém systémů, úrovně jazykového popisu
 • 11) Základní jazykové jednotky
Literatura
  doporučená literatura
 • Lukáš H. Zámečník, Nástin filozofie vědy, Host 2015
 • Lukáš H. Zahradník, Filozofie vědy, Univerzita Palackého v Olomouci 2014
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 516 s. ISBN 9780521516983. info
 • LYONS, John. Language and linguistics : an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. xi, 356 s. ISBN 5-212-97753-3. info
 • HJELMSLEV, Louis. O základech teorie jazyka : Omkring sprogteoriens grundlaeggelse (Orig.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 154 s. info
Výukové metody
přednášky, četba
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.