PAM180 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede studenty k vypracování a analýze projektů diplomových prací. V rámci procesu vzniku práce se jednotlivé projekty dále diskutují ve vzájemné spolupráci studentů a vedoucích diplomových prací.
Výstupy z učení
Student musí v diplomové práci prokázat
- schopnost samostatné odborné práce;
- zvládnutí příslušné odborné literatury;
- výzkumu daného tématu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Součástí kurzu jsou semináře, které nabízí prostor pro sdílení zkušeností a konzultaci rozpracovanosti projektu v rámci skupinových diskusí a přednášek na konkrétní témata, podstatným inovačním prvkem je spoluráce s experty a sdílení zkušeností, řízená diskuse mezi studenty. Přehled povinných seminářů: 4.3.2013 Zpracování diplomového projektu krok za krokem I.(Mgr. Kamanová, Mgr. Pevná, Mgr. Chaloupková), 25.3.2013 Zpracování diplomového projektu krok za krokem II.( Mgr. Kamanová). 18.3.2013 Zpracování dat při psaní DP - bezpečnost při práci s elektronickými zdroji, ukládání dat, zálohování. (Mgr. Šimáně)
Literatura
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
  • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
  • MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. 99 s. ISBN 80-85834-77-4. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
diskuse nad textem (konzultace s vedoucím práce), aktivní účast na seminářích
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
V rámci semináře budou realizována 3 dílčí setkání. Více informací na začátku semináře. Povinnou součástí semináře jsou pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce. Předmět je realizován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195 Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých. Projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.