PAMK102 Řízení lidských zdrojů v praxi

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
8/8/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Pokorný (přednášející), doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lenka Řezáčová (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 10:00–11:40 B2.41, Pá 23. 10. 8:00–9:40 B2.41, 10:00–11:40 B2.41, Pá 6. 11. 8:00–9:40 B2.41, 10:00–11:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student: znát systém řízení lidských zdrojů v organizaci umět provádět analýzu pracovní pozice použít informace o získávání a výběru a příjímaní pracovníků k realizaci těchto procesů vytvořit systém hodnocení pracovníků a vzdělávání pracovníků vysvětlit způsoby odměňování pracovníků orientovat se v základní problematice pracovně právních vztahů
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát systém řízení lidských zdrojů v organizaci
- umět provádět analýzu pracovní pozice
- použít informace o získávání a výběru a příjímaní pracovníků k realizaci těchto procesů
- vytvořit systém hodnocení pracovníků a vzdělávání pracovníků vysvětlit způsoby odměňování pracovníků
- orientovat se v základní problematice pracovně právních vztahů.
Osnova
 • 1. Řízení lidských zdrojů v praxi, role personalisty v organizaci 2. Strategie řízení lidských zdrojů, personální controlling 3. Firemní kultura, hodnoty, etický kodex 4. Obsazování volných míst – od budování značky zaměstnavatele po adaptaci 5. Řízení výkonu zaměstnanců - hodnocení, rozvoj zaměstnanců , práce s talenty, rozvoj kariéry 6. Řízení výkonu zaměstnanců - odměňování
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
  doporučená literatura
 • A handbook of human resource management practice (Orig.) : Řízení lidských zdrojů [Armstrong, 2002]. info
 • PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník : lidské zdroje (Variant.) : Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. info
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Aspi Publishing, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • MILKOVICH, George T. a John W. BOUDREAU. Human resource management. 8th ed. Chicago: Irwin, 1997. xxv, 693 s. ISBN 0-256-19354-1. info
Výukové metody
přednáška; diskuse; případové studie; rozbor systémů používaných ve firemní praxi
Metody hodnocení
Zápočet: Povinná účast (student musí absolvovat 80% realizovaných seminářů v rámci kurzu) Odevzdání dvou písemných prací podle požadavků – viz níže. Požadavky: 1. Písemná práce Téma: a/ „ Proč jsem se přihlásil/a na předmět Řízení lidských zdrojů v praxi“ b/ „ Co očekávám od tohoto kurzu“ Forma: úvaha Rozsah: a/ 1 strana A4 b/ 3- 5 priorit / bodů / odrážek 2. Písemná práce Téma: a/ „ Přínos mého studijního oboru pro práci personalisty “ b/ „ Moje osobní SWOT analýza z pohledu uplatnění v praxi“ Forma: SWOT analýza zpracovaná formou prezentace ( PWP ) SWOT analýza = analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Rozsah: max. 8 stran prezentace, vždy 3-5 bodů ke každé části SWOT analýzy
Informace učitele
Kurz je realizován v rámci projektu Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých; reg.č. CZ.1.07./2.2.00/15.01.0195. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mgr. Petr Pokorný má dlouholetou zkušenost z oblasti řízení lidských zdrojů,v minulosti působil jako ředitel lidských zdrojů a služeb Zentiva Group, a.s., personální ředitel Barum Continental, spol.s.r.o a jako personální ředitel ve firmě Hartmann-Rico, a.s. Česká republika. Mgr. Pokorný působí také jako lektor. Je členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, Školské rady města Brna a dalších organizací či obecně prospěšných společností. Získal významná veřejná ocenění: Personální manažer roku 2008, Finalista Manažer roku 2010.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.