PGK33B62 Základy speciální pedagogiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 27. 11. 8:00–9:40 B2.21, 10:00–11:40 B2.21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s paradigmaty speciální pedagogicky v dnešní době i v minulosti, uvést studenty do problematiky jednotlivých speciálně pedagogických disciplín. Kurz představí současnou nabídku vzdělávacích možností žáků se speciálními potřebami a její legislativní zakotvení.
Osnova
  • Speciální pedagogika – konstituovaná pedagogická vědní disciplína. Základní terminologie, kategorie a metody ve speciální pedagogice. Speciálně pedagogické disciplíny. Vývoj péče o lidi s postižením. První vzdělávací aktivity zaměřené na lidi s postižením Role ústavní péče při vzdělávání lidí s postižením Vývoj speciálního vzdělávání. Současné pojetí speciální pedagogiky. Systém speciálního vzdělávání v České republice. Právní zakotvení speciálního vzdělávání. Přehled systémů speciálního vzdělávání v zahraničí. Trendy speciálního vzdělávání.
Literatura
  • Pipeková, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6
  • Valenta, Milan. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc, 2003. Učebnice. ISBN 80-244-0698-5.
  • MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 8024402319. info
  • MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996. 77 s. ISBN 8085931206. info
Výukové metody
Seminář, činnosti s výukovými texty.
Metody hodnocení
Forma: seminář. Je vyžadováno plnění průběžných seminárních úkolů. Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, samostudium s využitím doporučené literatury, práce s informačními zdroji, kolegiální učení, samostatné ev. skupinové projekty. Využívá se možností elektronického kurzu v ELFu. Závěrečné hodnocení: na základě ověření znalostí písemnou zkouškou. Vyjádří-li studenti se speciálními potřebami zájem o ústní ověření znalostí, bude jim vyhověno. V období podzim 2020 proběhne písemná zkouška online distanční formou.
Informace učitele
Elektronická podpora v ELFu v kurzu "Základy speciální pedagogiky (PB21PA31+PG33B62+PGK33B62+PGVCH03)". Klíč pro přihlášení poskytne vyučující.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PGK33B62