PJN102 Polština – jazykový kurz I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 L32, Čt 14:00–15:40 L33
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty polonistiky s nižší úrovní jazykové kompetence (A1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz polštiny je zaměřen na aktivní nabývání jazykové kompetence. Metodologicky je založen na komunikačním principu. Teoretický výklad je zde maximálně eliminován, důraz je kladen na práci s mluveným i psaným textem, zasazeným do reálné komunikační situace. V kurzu jsou používány také nahrávky, jejichž účelem je rozvoj schopnosti porozumět slyšenému textu. Text je zde východiskem pro vlastní dialog na dané téma, vedený ve skupinách. Práce s textem je doplněna řadou výslovnostních, lexikálních a konverzačních cvičení. Používané texty jsou koncipovány tak, aby přinášely rovněž informace o současném Polsku. Kurz vychází ze systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka. Posluchači dosáhnou po prvním semestru úrovně A1+ "stopień wstępny" podle CERR.
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
• Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
• Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka
• Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
• Interpretować teksty kultury języka polskiego
• Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
• Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika „Hurra!!! Po polsku 1”, lekcje 0-8.
 • 1. Jak se jmenuješ? / Jak masz na imię? Nominativ / mianownik (kto to jest? co to jest?). Slovní druhy / części mowy.
 • 2. Povolání /zawody. Instrumentál / narzędnik (kim jesteś?).
 • 3. Rodina /rodzina. Akuzativ / biernik.
 • 4. Koníčky / hobby.
 • 5. Restaurace, jídlo, nakupování / restauracja, jedzenie, zakupy.
 • 6. Kolik je hodin? Každodenní činnosti / Która jest godzina? Codzienne czynności. Genitiv / dopełniacz.
 • 7. „Falešní přátelé“ / „fałszywi przyjaciele”.
 • 8. Pár podstatných faktů z polské historie a kultury / kilka podstawowych faktów z polskiej historii i kultury.
 • 9. Plány do budoucna / plany na przyszłość.
Literatura
  povinná literatura
 • Małolepsza, M; Szymkiewicz A.: Hurra po polsku 1, Kraków 2010
  doporučená literatura
 • Miodunka, W.: Cześć, jak się masz? (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Pösingerová, K; Seretny, A.: Czy Czechow jest trzech? : učebnice polského jazyka pro Čechy, Kraków 1993
 • Lipińska, E.: Z polskim na ty (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Gałyga, D.: Ach ten język polski! (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Szelc-Mays, Rybicka, E.: Słowa i słówka, Kraków 2003
 • Seretny, A.: A co to takiego?: Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków 2003
 • Tarajło - Lipowska, Zofia. Mówię po polsku. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994
  neurčeno
 • Miodunka, W.: Uczmy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • Miodunka, W.: Uczmy się polskiego 1, Warszawa 1996
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Předmět je v podzimním semestru ukončen zápočtovým testem. Zápočtovému testu předchází povinnost splnit následující podmínky: - průběžná příprava na výuku (bude kontrolováno dvěma neohlášenými testy v průběhu semestru; v každém je nutno získat min. 60 % bodů)
- aktivní účast na hodinách, řádné plnění domácích úkolů
- pravidelná docházka (povoleny jsou max. dvě neomluvené absence) Následně je student připuštěn k zápočtovému testu, který je nutno absolvovat na min. 70% bodů
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.