PJVM04 Konwersacje w języku polskim dla magistrantów

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:00–11:40 L41
Předpoklady
Zajęcia są przeznaczone wyłącznie dla studiów magisterskich!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům specializace Polská studia magisterského programu Slavistika!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Celem zajęć jest rozwój kompetencji językowych studentów i udoskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji w języku polskim.
Výstupy z učení
Rozwinięcie kompetencji leksykalnej, dyskursywnej i strategicznej, które są niezbędne w komunikacji obcojęzycznej.
Przyswojenie sobie słownictwa z zakresów tematycznych omawianych na zajęciach.
Osnova
  • Tematy zostaną wybrane na początku semestru według propozycji studentów i lektora.
  • 1. Konwersacje.
  • 2. Słuchanie ze zrozumieniem - ćwiczenia.
  • 3. Rozbudowa słownictwa - ćwiczenia.
Literatura
  • Polština : slovníček. 1. vydání. V Brně: Lingea, 2015. 607 stran. ISBN 9788075080776. info
  • Polština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2010. 320 s. ISBN 9788087062784. info
  • SIATKOWSKI, Janusz a Mieczysław BASAJ. Česko-polský slovník. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. ISBN 83-214-0575-4. info
Výukové metody
Konwersacje, ćwiczenia.
Metody hodnocení
Obecność na zajęciach (min. 75 %), rozmowa końcowa.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.