RJDS22 Textová příprava II

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (cvičící)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (cvičící)
doc. Halyna Myronova, CSc. (cvičící)
Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kontrola a konzultace postupu práce na disertaci, uskutečňuje se v závěrečných čtyřech semestrech standardní doby studia formou individuálních konzultací textů jednotlivých připravovaných částí (kapitol) disertace se školitelem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.