ROMDSPVL Pramenné studium, výzkum (literatura)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pramenné studium prokáže schopnost samostatné práce při sběru a analýze studijního materiálu, dokumentace, primární a sekundární literatury v knihovnách, archivech dokumentačních centrech apod.
Osnova
  • 1. Práce v knihovnách, archivech dokumentačních centrech apod. 2. Evaluace výsledků.
Literatura
  • Literatura stanovena vedoucím doktorské práce.
Výukové metody
1. Práce v knihovnách, archivech dokumentačních centrech apod. 2. Evaluace výsledků.
Metody hodnocení
Evaluace. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.