UJA204 Morfologie ukrajinštiny

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Halyna Myronova, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úkolem dvousemestrové disciplíny je seznámit posluchače se systémem morfologických prostředků současné ukrajinštiny a rozvíjet jejich schopnosti konfrontovat tento systém s morfologickým systémem češtiny. Hlavním cílem výuky je, aby získané poznatky uplatnili posluchači při praktické jazykové komunikaci. Osvojení základních typů derivace v ukrajinském jazyce a seznámení s národními zvláštnostmi v dané oblasti, se sémantikou a formou v projekci na slovní druhy, se systémem slovních druhů ve funkčním aspektu.
Výstupy z učení
Student bude vzdělán v ukrajinské morfologii.
Osnova
 • Předmět a struktura morfologie (morfemika, slovotvorba, paradigmatika). Místo morfologie mezi disciplínami studujícími jazyk.
 • Morfemika. Základní morfematické pojmy: morfém, morf, allomorf, varianta morfému. Kořen, předpona (prefix), přípona (sufix), interfix, koncovka, postfix, slovní základ (kmen) slova.
 • Klasifikace morfémů. Morfémy slovotvorné a flektivní. Diskrétnost morfémů. Slovo a morfém (společné a odlišné rysy).
 • Fungování morfémů. Homonymie, synonymie, antonymie morfémů.
 • Slovotvorná derivace. Slovotvorná motivace. Slovotvorný pár. Slovotvorný řetěz (slovotvorná řada). Slovotvorná čeleď. Slovotvorný formant. Základní (primární) kmen. Motivované (odvozené) slovo. Slovotvorná analýzy odvozených slov.
 • Způsoby tvoření nových slov v ukrajinštině: a) afixalní, bezafíxální , b) morfologické, nemorfologické (sufixace, prefixace, postfixace, prefixálně-sufixální způsob, prefixálně-postfixální způsob, sufixálně-postfixální způsob); morgologo-syntaxický způsob (substantivizace, adverbializace, pronominalizace); lexiko-semantický způsob (skládání kmenů, skládání ve spojení se sufixací, skládání slov, zkratky a jejich tvoření). Slovníky tvoření slov.
Literatura
 • Sučasna ukrajinska mova, red. Hryščenko A. P. Kyjiv 1993, s. 189 - 361.
 • Plušč, M. Ja.: Sučasna ukrajinska mova. Kyjiv 1994, s. 150 - 303.
 • Ševčenko L. Ju., Rizun V.V., Lysenko Ju.V.: Sučasna ukrajinska mova. Dovidnyk. Kyjiv 1993, s. 70 - 131, 174 - 197.
 • Sučasna ukrajinska mova, red. Ponovarev O. D. Kyjiv 1997, s. 103 - 219.
 • Loboda V. V., Skurativskyj L.V. : Ukrajinska mova v tablycjach. Kyjiv 1993. Tab. 34 - 109, s. 41 - 116, 185 - 211.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a formou semináře. Studenti, kteří si předmět zapíší, jsou povinni mít 80% navštěvnost výuku. Na konci semestru se podrobí písemnému přezkoušení z probrané látky.
Metody hodnocení
zápočet
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Informace učitele
Budou předány studentům v průběhu semestru. Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Předmět je vyučován každoročně. Výuka probíhá každý týden. The course has a form of one lecture and one seminar every week. Homework is assigned during the semester. There is an oral examination. Lecturer´s information They will be given to students during the semester. Other comments The subject may be ended off the exam period. The subject is taught every year. The course takes place every week.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2021.