US_49 Kapitoly z dějin filmu I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 N51
Předpoklady
NOW ( US_49cv Kapitoly z dějin filmu I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/190, pouze zareg.: 0/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/190
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehledový kurz poskytne znalosti potřebné k orientaci v dějinách filmu od precinematického období do roku 1945. Budeme vycházet z toho, že film vždy byl a je simultánně uměleckou formou, technologií, ekonomickým a kulturním produktem. Ve snaze porozumět tomu, jak tento systém interakcí pracuje a jak se mění v čase, vyjdeme z konceptu Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Filmem se tedy budeme zabývat nejen jako uměním, ale zaměříme se i na širší spektrum problémů, které lze shrnout do tří základních otázek: jak se užívání filmového média měnilo a ustalovalo se v čase? Jaké podmínky vývoje filmového průmyslu - produkce, distribuce a formy promítací praxe - ovlivnily použití tohoto média? Jakým způsobem vznikaly v kinematografické praxi a v kontextu mezinárodní distribuce mezinárodní trendy, jak se konstituovaly a jaké měli důsledky? Student absolvováním tohoto kurzu zíkává schopnost orientace v historických a geografických proměnách média filmu.
Osnova
 • 1. Počátky filmu
 • 2. D.W. Griffith, Ch. Chaplin, němý film: Německo/ Skandinávie / Francie
 • 3. Sovětská avantgarda
 • 4.Nástup zvukového filmu, žánrový film, studiový systém
 • 5. Občan Kane
 • 6. Česká kinematografie
 • 7. Neorealismus
 • 8. Osobnost světové kinematografie, Fellini, Bergman, Kurosawa
 • 9. osobnosti světové kinematografie - Hitchcock, Bunuel, Antonioni
 • 10. Východní Evropa po 1953
 • 11. Předchůdci Nové vlny
 • 12. Nová vlna
Literatura
 • MONACO, James. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Translated by Tomáš Liška - Jan Valenta, Illustrated by David Lindroth. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 9788000014104. info
 • BILÍK, Petr. Panorama českého filmu. Vyd. 1. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7. info
 • Historie československého filmu v obrazech : 1930-1945. Edited by Jaroslav Brož - Myrtil Frída. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966. 293 s. : i. info
 • SMRŽ, Karel. Film. Podstata, historický vývoj, technika, možnosti a cíle kinematografu. Praha: Prometheus, 1924. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemný test prověřující znalosti získané během kurzu.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura: Bordwell, David; Thompson, Kristin: Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 1994; Nowell-Smith, Geoffrey (ed.): The Oxford History of World Cinema. New York: Oxford University Press, 1996; Sklar, Robert: Film. An International History of the Medium, New York: H.N. Abrams, 1993; Giannetti, Louis, Eyman Scott: Flashback. A Brief History of Film, New Yersey: Prentice-Hall, 2001; Deleuze, Gilles: Film 1. Obraz- pohyb. Praha: NFA, 2000; Sklar, Robert: Movie - Made America. A Cultural History of American Movies. New York: Vintage Books, 1974, 1994 (druhé, rozšířené vydání); Charney, Leo, Schwartz, R. Vanessa: Cinema and the Invention of Modern Life, Berkeley, London: University of California Press, 1995; Tsivian, Yuri: Early Cinema in Russia and its Cultural Reception. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. metodologie: Allen, C. Robert, Gomery, Douglas: Film History, Theory and Practice. McGraw-Hill, Inc. 1985; Gledhill, Christine; Williams Linda (eds.): Reinventing Film Studies. New York: Oxford University Press, 1997. Další literatura k jednotlivým přednáškám bude uvedena v příslušných oddílech sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.