Vj3 Lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G31
Předpoklady
absolvování kurzu Vu1 Lingvistická terminologie pro vietnamisty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumět lexikologii jako disciplíně a její terminologii v aplikaci na vietnamštinu; dále se vedle informací o původu nejběžnějších slov ve vietnamštině analyzují základní druhy slov včetně jejich struktury. Kurz Lexikologie vietnamštiny je základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
1) Student bude na konci předmětu schopen:
- identifikovat druhy slov ve vietnamštině;
- vyložit skladbu slov ve vietnamštině.
2) Na konci kurzu budou studenti:
- mít základní teoretické znalosti obecné lexikologie a lexikografie;
- znát teorii slabiky, morfému a slova ve vietnamštině;
- znát etymologii běžné části slovní zásoby;
- znát etymologii ustálených rčení a frází;
- orientovat se v tradičních a moderních slovnících.
Osnova
 • 1. Obecný úvod do lexikologie (základní pojmy)
 • 2. Klasifikace vietnamštiny a její obecná charakteristika z hlediska lexikologie
 • 3. Tiếng – vztah slabiky, morfému a slova
 • 4. Stavba slova, způsoby tvoření slov
 • 5. Lexikální a syntaktický popis jazyka – problematika slovních druhů
 • 6. Etymologie a přejímání cizího lexika: z čínštiny, austronéských jazyků, francouzštiny aj.
 • 7. Frazeologie, thành ngữ (chéngyǔ) – původ v čínštině, literárních textech a lidové slovesnosti
 • 8. Lexikografie – tradiční vietnamské slovníky
 • 9. Lexikografie – předmoderní evropské slovníky
 • 10. Lexikografie – moderní vietnamské slovníky
 • 11. Lexikografie – popisy a slovníky ostatních jazyků na území Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Trương Văn Chinh. 1970. Structure de la langue vietnamienne. Paris: Imprimerie Nationale.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.