AR1A305 Úvod do moderních dějin pro archiváře

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 L11
Předpoklady
Základní znalost dějin moderní éry v rozsahu gymnaziálního učiva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení posluchačů s historií českých zemí od osvícenství po rok 1989 ve (středo)evropském kontextu a posílení povědomí o historicko-geografických souvislostech.
Výstupy z učení
Posluchači by měli být schopni základní orientace v českých moderních dějinách na úrovni gymnaziální výuky a získat nezbytný základ pro prohloubení studia v dalších ročnících.
Osnova
 • 1. Počátek moderní éry - osvícenství, josefinismus, hosp. a sociální reformy.
 • 2. Napoleonské války a vídeňský kongres.
 • 3. Doba předbřeznová – Svatá aliance, Metternich, romantismus a biedermeier, národní obrození, vlastenectví, počátky průmyslové revoluce.
 • 4. Vše jinak - revoluce 1848 a její význam a důsledky, společnost v pohybu, Bach.
 • 5. Zlatá éra monarchie – rakousko-uherské vyrovnání, prosincová ústava, česká politika a společnost, myšlenkové proudy, hospodářský rozmach, vztah Čechů a Němců, Belle époque.
 • 6. Konec iluzí - Velká válka, co jí předcházelo a co přinesla, život v zázemí, TGM a jiní, vznik Československa.
 • 7. První republika - politika vnitřní i vnější, hospodářství, kultura, Češi, Němci a cesta k Mnichovu.
 • 8. Druhá světová válka - protektorát, Slovensko, domácí a zahraniční odboj, každodenní život, osvobození.
 • 9. Nové pořádky - poválečné Československo, únor 1948, stalinismus, procesy, „nová“ společnost, fenomén 60. let v různých kontextech, srpen 1968.
 • 10. Normalizace, bezčasí, komunisté, underground, listopad 1989.
Literatura
 • HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 175 stran. ISBN 9788072355969. info
 • Čornej, Petr. Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny, 2010
 • Dějiny zemí koruny české, sv. II. Praha/Litomyšl 1992 (2003).
 • České země v evropských dějinách, sv. III-IV. Praha/Litomyšl 2006.
 • Kronika českých zemí. Praha 2012.
 • SEMOTANOVÁ, Eva a Jiří CAJTHAML. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. xxviii, 55. ISBN 9788020021823. info
Výukové metody
Přednáška formou prezentace; diskuze nad historickými dokumenty
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.