CLDS36 Zahraniční krátkodobý pobyt

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výjezd doktoranda na krátkodobý pobyt do zahraničí za účelem odborného bádání, konzultace se zahraničními odborníky, integrace inspirativních zahraničních strategií do literárněvědného bádání, vystoupení na konferenci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozšířit svůj dizertační projekt o poznatky získané během stáže;
porovnat domácí a zahraniční reflexi odborného problému;
referovat o obohacení odborného uchopení zvoleného problému na domácím pracovišti;
rozšířit odbornou literaturu k dizertačnímu projektu.
Osnova
  • Individuální volba – dle zaměření dizertace bude ve spolupráci se školitelem vybrána vhodná zahraniční instituce, popřípadě domluvena konzultace se zvoleným zahraničním odborníkem.
  • Po návratu ze stáže doktorand podá zprávu o svém působení v zahraničí a integruje získané poznatky do svého badatelského projektu.
Literatura
    povinná literatura
  • Dle zaměření dizertačního projektu.
Výukové metody
Výjezd do zahraničí, studium cizojazyčné odborné literatury, konzultace, přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zpráva ze stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Volitelný výběrový kurs pro zahraniční pobyty trvající 2-13 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2022.