KJ1B001 Jazyková cvičení 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/5. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 C32
Předpoklady
KJ1A002 Seminář 2
Cal un nivell mínim d'A2 del MECR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mitjançant aquesta assignatura es pretén que l’alumnat assoleixi la competència comunicativa, en l’àmbit de la comunicació escrita, equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Això implica que, d’una banda, s’abordarà la comprensió escrita. En finalitzar el curs, doncs, l’estudiant haurà de ser capaç de comprendre qualsevol tipus de text amb informació clara sobre qüestions relacionades amb la seva vida personal i acadèmica, així com amb el lleure i les activitats quotidianes. De la mateixa manera, ha de disposar d’estratègies que li permetin extreure les idees principals de textos complexos, de manera que pugui entendre de què tracten i reconstruir-ne el significat. D’altra banda, caldrà que pugui produir textos de diversos tipus, tenint en compte l’adequació, la coherència i la cohesió requerides a un estudiant de nivell B1.
Výstupy z učení
A final de curs, l'alumne ha de poder:
1. Entendre les idees principals de diversos tipus de text.
2. Escriure cartes formals i informals adequades al context i formalment correctes.
3. Fer descripcions breus de paisatges, persones i ciutats.
4. Escriure instruccions i ordres, així com receptes de cuina.
5. Manifestar opinions i gustos per escrit.
6. Resumir textos escrits per altres persones.
7. Escriure notes breus adequades a la comunicació virtual.
Osnova
 • 1. La carta
 • 1.1. Cartes informals (repàs)
 • 1.2. Cartes formals: fórmules de cortesia, salutacions, comiats.
 • 2. El text descriptiu i la creació literària: enriquir el text
 • 3. El text instructiu
 • 3.1. Receptes de cuina
 • 3.2. Instruccions
 • 3.3. Recomanacions
 • 4. L’article d’opinió, les hipòtesis i les suposicions
 • 5. La crítica literària
 • 6. La ressenya
 • 7. La comunicació virtual: missatges de text, missatges electrònics, blogs.
Literatura
  povinná literatura
 • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2007): Veus 2. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona & Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Pompeu Fabra (dir.) (2001-2006). Argumenta [recurs en línia]. (Consulta: 3-9-2015).
  doporučená literatura
 • AMADEO, Inma a Jordi SOLÉ. Curs pràctic de redacció. Segona edició. Barcelona: Educaula62, 2012. 322 stran. ISBN 9788492672073. info
Výukové metody
classes magistrals, redaccions, contribució a una pàgina web en català sobre la República Txeca: http://la-republica-txeca-en-catala.webnode.cat/
Metody hodnocení
1a convocatòria: 40%: redaccions + 60%: examen. L'assistència serà obligatòria (80%).
2a convocatòria: 100% examen
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KJ1B001