LJ205 Seminář k četbě (Vergilius, Ovidius)

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 D32
Předpoklady
LJ104 Latinská gramatika IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat studentům porozumění Vergiliovým a okrajově i Ovidiovým textům. Současně je představen kulturní a literární kontext tvorby obou autorů, literární vzory a následná tradice textů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
- číst a překládat vybrané úseky Vergiliova a Ovidiova textu;
- text metricky analyzovat;
- interpretovat dílo obou autorů v literárním kontextu, včetně vzorů a další tradice děl.
Osnova
 • Metrum, překlad a výklad následujících textů:
 • - Vergilius, Bucolica I, IV;
 • - Vergilius, Aeneis, I;
 • - Ovidius, Metamorphoses (Čtvero věků, Pyramus and Thisbe).
Literatura
  povinná literatura
 • OVIDIUS. Proměny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. info
 • VERGILIUS. Zpěvy pastýřské. Translated by Helena Kurzová. Vyd. tohoto překladu 2., v. Praha: Paseka, 2004. 101 s. ISBN 8071856010. info
 • VERGILIUS. Aeneis. Praha: Svoboda, 1970. 427 s. info
 • VERGILIUS. Zpěvy pastýřské. Edited by Rudolf Kuthan. V Praze: F. Topič, 1920. info
  neurčeno
 • VERGILIUS. Aeneis : lateinisch und deutsch. Translated by August Vezin. 7. Aufl. Münster: Aschendorff, 2006. 739 s. ISBN 340202618X. info
 • VERGILIUS. Aeneis : lateinisch-deutsch. Edited by Bernhard Kytzler, Translated by Maria Götte - Johannes Götte. 10. Aufl. Düsseldorf: Artemis & Winkler, 2002. 666 s. ISBN 3760816487. info
 • VERGILIUS a Alexander MCKAY. Vergil's Aeneid. Edited by Clyde Pharr. Rev. ed. Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 2001. xvii, 367. ISBN 0865164339. info
 • VERGILIUS MARO, Publius. Vergil's Aeneid. Books I-VI : Aeneid (Variant.). Edited by Clyde Pharr - Alexander McKay. Rev. ed. / with introduction. Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 2001. xvii, 367,. ISBN 0-86516-421-5. info
 • VERGILIUS. Aeneis. Edited by Manfred Lemmer, Translated by Johannes Götte. Leipzig: Edition Leipzig, 1979. info
 • VERGILIUS MARO, Publius. Aeneis [Vergilius Maro, 1970]. Praha: Svoboda, 1970. info
 • VERGILIUS. Auswahl aus dem Gesamtwerk. Edited by Karl Bayer. Bamberg: C.C. Buchners Verlag, 1968. 104 s. info
 • OVIDIUS. Proměny. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1967. 443 s. URL info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře s důrazem na schopnosti studentů správně přeložit a interpretovat originální latinský poetický text do češtiny. Vyžaduje se aktivní účast nejméně 75%, pravidelná domácí příprava na každou hodinu.Speciální pozornost bude věnována moderním komentářům a znalostem antických reálií, metriky a mytologie.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě ústního a písemného zkoušení: analýza metra, adekvátní překlad vybrané básně z latiny do češtiny. Očekává se aktivní účast v hodině a domácí příprava. Požadovaná úspěšnost písemného testu je 75%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.