PJN209 Odborná exkurze v Polsku

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
min. 5 dnů. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět si přednostně zapisují studenti 2. ročníku specializace Polská kulturní studia, ostatní studenti jen v případě volných míst (podle počtu stáží přidělených ze strany CZS MU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Exkurze je vhodným doplněním teoretické i praktické výuky. Studenti se seznámí s polskou historií, kulturou, architekturou, přírodopisnými a technickými zajímavostmi (návštěva významných měst a míst jako např. Warszawa, Kraków, Osvětim, Wrocław, Poznań apod.). Studenti se seznámí s problematikou zkoumání regionálních dějin a kulturního dědictví daného regionu/lokality. Součástí odborné exkurze je i návštěva divadel, setkání a besed s autory apod.
Výstupy z učení
Absolvováním exkurze si studenti:
- procvičí a zdokonalí znalost praktické polštiny;
- zvýší si povědomí o polské kultuře a polských reáliích;
- rozšíří si rozhled v oboru;
- osvojí si schopnosti, znalosti či dovednosti přispívající k jejich osobnostnímu rozvoji a zaměstnatelnosti.
Osnova
 • Příklad programu odborné exkurze do Krakova:
 • - Hrad Wawel - sídlo panovníků, katedrála, místo korunovací králů a návštěva hrobek králů, světců a vojevůdců;
 • - Podziemia Rynku - multimediální muzeum pod krakovským hlavním náměstím;
 • - Krakov - "kreativní město UNESCO" a město literatury - po stopách nositelů Nobelovy ceny Wisławy Szymborské a Czesława Miłosze;
 • - návštěva přednášek na Jagellonské univerzitě, nejstarší polské vysoké škole;
 • - Kazimierz - rázovitá židovská čtvrť;
 • - Conrad Festival nebo jiný literární festival
Literatura
  povinná literatura
 • DAVIES, Norman. Polsko : dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s. ISBN 8072600834. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
  doporučená literatura
 • TROJAN, Pavel. Polsko. 1. vydání. Praha: Freytag & Berndt, 2016. 347 stran. ISBN 9788074451713. info
 • DAVIES, Norman a Roger MOORHOUSE. Mikrokosmos : portrét jednoho středoevropského města. Translated by Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2006. 607 s. ISBN 8073417995. info
 • MAZAN, Leszek, Renata BUCHTOVÁ a Agnieszka BUCHTOVÁ. Český Krakov, české Malopolsko (překlad z polštiny do češtiny). 1. vyd. Cieszyn-Krakov: (na objednávku – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego v Krakově), 2012. ISBN 978-83-933109-2-0. URL URL info
Výukové metody
Odborná exkurze, samostudium zadané sekundární literatury, referát na zadané téma v průběhu exkurze, průvodcovství během exkurze.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po splnění stanovených podmínek (účast na programu exkurze, zpracování a přednesení zadaného příspěvku, případně průvodcovství ve vybrané lokalitě).
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Exkurze je vázána na krátkodobou studijní stáž na vybrané polské univerzitě. Studenti si sami zajišťují a hradí ubytování, dopravu a stravu, ale od Centra zahraniční spolupráce MU obdrží stipendium, které by mělo pokrýt většinu nákladů (minimálně ubytování a dopravu do/z Polska). Termín: první polovina května nebo druhá polovina října (bude upřesněno na začátku semestru). Studenti si podle toho zapisují předmět ve 3. nebo 4. semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022.